Kecskeméten
a LELKESÍT-Ő Ökumenikus Családterápiás Műhely
elkötelezte magát, hogy keresztyén értékek mentén vállaljon családterápiát.
Azokat a családokat szeretnénk bátorítani, akik keresztyénként talán nehezebben mondják ki, hogy szükségük van segítségre, vagy akik épp Istenben való hitük miatt kerültek válságos családi helyzetbe: esetleg a házasfelek más-más felekezethez tartoznak, s ez vezet konfliktusokhoz.
Nevünk magában hordozza annak üzenetét, hogy Lélekkel segítünk.
A Szentlélek erejével, szeretetével, józanságával.
A LELKESÍT-Ő névben az „Ő” túlmutat rajtunk, mert minket is „Ő” vezet, tanít, s tölt meg Lelkével.  Ő, a mi mennyi Atyánk, aki Fia által megszabadított bűneinkből, s Szentlelke által int és bátorít napról napra. Arra is, hogy más-más felekezet tagjaként tiszteljük és segítsük egymás szolgálatát.

Házassági konfliktusokban, családi krízisekben, nevelési elakadásokban
kereshetőek vagyunk: [email protected]

Helyszínünk: Kecskemét, Szarvas u. 5, Református Diakóniai Központ

Árnyék mögött fény ragyog,
nagyobb mögött még nagyobb.
Amire nézek, az vagyok.

Gyökössy Endre