loader image

LelkesítŐ.hu

Ökumenikus Családterápiás Műhely

A gyógyítás, a beteljesülés és a szabadság abból a képességünkből ered, hogy meg tudjuk választani, miként válaszoljunk mindarra, amit az élet hoz (…) és belőle célt nyerjünk.

Edith Eva Eger

Minden héten valami új 📹 📰 🎶

Teremtsünk jövőt!

Author
KUSLITS SZONJA
Teremtsünk jövőt a múltból!
A családi életre nevelés pedagógiája

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, a családi életre nevelés (CSÉN) iskolai bevezetésének úttörője, aki több mint két évtizede népszerűsíti a természetes családtervezést, gyakorlati példákkal tanítja a gyerekeket az élet nehézségeinek leküzdésére, és képzéseket tart azoknak a pedagógusoknak és más szakembereknek, akik a mindennapok során is szeretnék a családi életre nevelést az órák részévé tenni. Férjével és munkatársaival együtt folyamatosan járja az országot, tanít és előadásokat tart. Két város között értük utol: Gyöngyösről utazott haza, Kecskemétre, miután munkatársaival együtt kétszáz gyereknek mesélt az élet hús-vér valóságáról.

A gyerekek számára, akikkel ma beszélt, még távoli álom a házasság és a családalapítás, ebben a korban egész más érdekli őket. Mégis nagy figyelemmel hallgatták a szavait. Mi a titka?

Nem egyedül vezetem ezeket a család-órákat, hanem mindig párban tanítunk a férjemmel vagy a munkatársaimmal. Most is háromszor két órát tartottunk két iskolában. A lényeg, hogy mindig olyan témát viszünk, amire fogékonyak a fiatalok, és a saját tapasztalatainkat osztjuk meg velük.

A kilenc-tizedikes osztályoknál például nagyon is aktuálisak a szerelmet érintő kérdések, ezért oda most éppen ezt a témát vittük. Mikor arról gondolkodunk közösen, hogy mi kell az igazi szerelemhez, hogy találom meg a párom, vagy milyen egy jó házasság, akkor persze, hogy figyelnek, hiszen számukra is hasznos lehet megtudni, hogy mi hogyan oldjuk meg a konfliktusainkat, vagy milyen élettapasztalataink vannak. Mindig hozunk személyes példákat is. Olyan nehézségeket mesélünk el, amik komoly törést eredményezhetnek egy ember életében, de nem lehetetlen átvészelni.

Fontos, hogy nem csupán egy alkalommal beszélgetünk velük. Most összesen hat órát tartottunk, melyeken ott volt az osztályfőnök, de adott esetben azok a pedagógusok is hospitálnak, akik korábban részt vettek a családi életre nevelés képzésünkön, vagy éppen most végzik azt. Természetesen az érdeklődő szakembereket is szívesen látjuk.

Évek óta foglalkozik iskolás gyerekekkel. Az eddigi tapasztalatok alapján mit gondol, mennyire tudatosak a fiatalok a családtervezést illetően?

Annyira még nem jellemző, hogy évekig tudatosan készülnének és terveznék az életüket. Ehhez még időre van szükség. Az a benyomásom, hogy ebben a teljesítményorientált világban inkább az a fontos, hogy legyen egy fiatalnak egy-két diplomája, aztán állása; hogy keressen minél gyorsabban minél több pénzt. Nem a fiatalokat hibáztatom ezért, mert ez a fajta logika annyira átszövi a mindennapjaikat, hogy szinte kicsúszik a kezükből az irányítás.

Hogyan lehet elérni, hogy ez a teljesítményorientált szemlélet megváltozzon, és családbarát gondolkodás vegye át a helyét?

Manapság az iskolarendszerben már nem közoktatásról, hanem köznevelésről beszélhetünk, ami fontos különbség. Régen a fiatalok a felmenőiktől vették át azokat a mintákat, amelyek alapján elsajátították, hogyan jó közösségben élni, de mára ez jócskán megkopott. Növekszik a válások, és csökken az egy fedél alatt élő, többgenerációs családok száma, ami hátrányosan érinti a tudatos családi életre készülést.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) felkérését követően kidolgoztuk a Családi életre nevelés (CSÉN) kerettantervet, mely 2013-tól része a Nat-nak, mint fejlesztő tananyag. Célunk, hogy a felkészülés a családi életre ugyanolyan alap legyen, ahogy egy gyerek a történelmet vagy a matematikát tanulja, vagyis már az általános iskolában hozzáférhető legyen az a tudás, mely erre készíti fel a gyerekeket. Így kialakulhat egy szemléletváltás, és megváltozhat a mai teljesítményközpontú értékrend is.

Hogyan zajlik ez a gyakorlatban, kik és milyen keretek között taníthatják a családi életre nevelést?

A CSÉN jelenleg nem kötelező tantárgy, az iskolák azonban dönthetnek úgy, hogy a tíz százalékos szabadon választható keretüket a CSÉN oktatásával töltik ki. Éppen ezért lényeges, hogy legyen egy hozzáférhető és átgondolt kerettanterv. Ugyanakkor, ha nem ezt a tárgyat választják, akkor is lehetőség van a beépítésére, például az etika, az erkölcstan és az életvitel tárgyakon belül, vagy az osztályfőnöki órákon.

Emellett a pedagógusokat arra biztatjuk, hogy más tantárgyak esetében is mutassák be a család értékét hangsúlyozó elemeket. Például a magyar- vagy a történelemórákon úgy dolgozzák fel az anyagot, hogy a gyerekek pozitív példákat lássanak. Mikor egy, az ország számára jelentős és sikeres királyról tanulnak, akkor be lehet mutatni a családi hátterét, gyerekeivel való kapcsolatát is. A lényeg a példaképállítás, hogy a gyerekek más mintákat is megismerjenek.

De ugyanilyen fontos a konfliktuskezelési módok bemutatása is, mert abból is sok minden leszűrhető a saját életükre vonatkoztatva. Egy irodalomórán, a szerelmes versek elemzésekor például kifejezetten hasznos lehet, ha arról kezdenek el együtt gondolkodni, hogy egy költő – a vers és a tények alapján – hogyan kezelte az érzéseit, milyen módon próbálta megoldani a kapcsolat során felmerülő problémákat. A gyerekek így nem „megtanulják” a családot, hanem alternatívákat látnak. Ez elősegíti azt, hogy a saját életük minél harmonikusabb legyen, hiszen fejleszti azokat a készségeket, melyek elengedhetetlenek a kiegyensúlyozott együttéléshez. Sok gyerek esetében ugyanis nincs megfelelő minta, és nem is foglalkoznak a család szerepével. Az álom az, hogy ezek a tantárgyak olyanokká váljanak, ahol a gyerekek a mindennapi életet segítő, ahhoz szükséges tudást is nyernek az általános műveltség mellett.

A fogadtatás azonban korántsem volt álomszerű, kemény kritikákat kapott az új Nat, mind a pedagógusoktól, mind a szülőktől, a média az erkölcstan és az etika tantárgyakkal szembeni ellenvéleményektől volt hangos. Mi lehet ennek az oka?

Azt hiszem, az ismerethiány lehet a legfőbb ok, mivel még nem forrott ki az egész rendszer, hiszen teljesen friss változásokról beszélünk. Ahogy említettem, célok és álmok vannak, de most alakul ki az, hogy ez a rendszer miként tud általánossá válni. Hangsúlyoznám, hogy úton vagyunk afelé, hogy nagyobb szerepe legyen a CSÉN-nek az oktatásban, de ez még sokak számára ismeretlen terep, hiszen ez egy mintaprogram. Példákat mutatunk arra, hogyan lehet ezt eredményesen működtetni. Ehhez persze megfelelő szemléletű szakemberek kellenek, akik tudják ezeket a tárgyakat tanítani, és képviselik ezt a szemléletű pedagógiát. Ezért is fontos az akkreditált képzésünk, ahol erre készítjük fel a jelentkezőket.

Milyen egy CSÉN-képzés, és kik jelentkezhetnek?

A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-ben adta be az igényt, és ez év szeptemberében el is fogadták a 40 órás CSÉN-akkreditációt; ezt követően, 2013 januárjában indult az első képzés Gyöngyösön, 38 fő számára. Főleg pedagógusok, védőnők, szociális munkások és szociálpedagógusok keresnek meg minket. A feladatunk, hogy felkészítsük őket a fiataloknak szóló CSÉN-órák tartására. A képzés része a konfliktuskezelési, az önismereti, a szexualitás, a veszélyek és devianciák, illetve a veszteségek kezelésének modulja is. Szakmai anyagokat, könyveket, módszertani DVD-ket is biztosítunk, melyekkel a pedagógusok a későbbiekben készülhetnek az órákra.

Ezek szerint ez egy nagyon specifikus képzés. Mennyire helyhez kötött?

A képzés az országban több helyen is elérhető, átlagosan huszonöt-harminc jelentkező szükséges az induláshoz. A CSÉN témában Budapesten egy elég komoly közösséggel dolgozunk együtt, Sárospatakon és Szegeden is van központunk, Baján pedig most indult egy csapat. Természetesen Kecskemét városát sem szabad kihagyni, ami legrégebbi centrumunk, és a CSÉN „mintavárosa”. Szeretnénk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemtől minél hamarabb más felsőoktatási intézmények is átvegyék a képzést, és egyre több pedagógus alkalmazza majd a módszereinket.

A CSÉN-képzés mellett a „Boldogabb családokért” program részeként is oktatnak pedagógusokat.

Igen, ez lényegében alapja a CSÉN-képzésnek, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 1999-től foglalkozik programszerűen a témával, melynek 2000-ben – a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán – a „Boldogabb családokért” nevet adtuk.

Már 1993 óta járjuk az iskolákat. Osztályfőnöki órákon párokban beszélünk a családi életről. Ezek az alkalmak a „családóra” nevet viselik, mely azóta is része a munkánknak. Több évig, általában négy-nyolc évig dolgozunk a gyerekekkel, akikkel havonta találkozunk. Van köztünk pedagógus, orvos, biológus, szociálpedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, könyvtáros, hitoktató és hittanár is. A szakembereknek szóló CSÉN-képzésen ilyen CSÉN-órák tartására is tréningezzük az érdeklődőket. Szeretnénk, ha egyre több munkatársunk lenne, mert az a tapasztalatunk, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy ilyen módon is megszólítsuk a fiatalokat.

Fókuszban a család
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, a Népesedési Kerekasztal CSÉN Köznevelési Munkacsoportjának vezetője, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szakmai felelőse, aki huszonhárom éve népszerűsíti a természetes családtervezést. Kezdetektől részt vesz a „Boldogabb családokért” program létrehozásában és népszerűsítésében, melynek célja, hogy egyre tudatosabbak legyenek a fiatalok a párkeresést és a gyermekvállalást illetően. A gyakorlatorientált, nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazó program évek óta országos modellként, mintaprogramként szolgál. A kecskeméti egyesület 2011-től dolgozik együtt a Népesedési Kerekasztallal, és részt vesz a CSÉN Képzési és CSÉN Köznevelési Munkacsoport munkájában is. Az OFI 2013-ban felkérte az egyesületet a CSÉN kerettanterv kidolgozásának koordinálására, mely 2013 szeptemberétől része a Nat-nak. A gyerekek mellett a csoport 2001–2011-ig a Sapientia Főiskolán, majd 2013 januárjától a Károli Gáspár Református Egyetemen felnőtteket is képez CSÉN-órák tartására és a CSÉN oktatására egy 40 órás akkreditált kurzuson.

Vigaszra találni

MEGVÍGASZTALÓDÁS – MEGVIGASZTALTATÁS

 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” 2Korinthus 1,3-4

Sokszor foglalkoztatott a kérdés, hogy mennyire múlik az egyes személyen, hogy mikor és hogyan vigasztalódik meg egy veszteség után. Mennyire a környezet, mennyire az Isten-hit, mennyire az elvesztett kapcsolat személyes értéke a meghatározó.

Arra jutottam, hogy másként kell erről gondolkodni. Az emberi utak körbe-körbejárnak, s nem vezetnek sehova. Nem tudunk vigasztalni. Nem tudunk megvigasztalódni.

A veszteség természetes része az életünknek. „Elveszítjük” a 2 éves korunk kedves selypítését, lehullanak a legszebb falevelek, a hatalmas gyermekkori ház, melyet emlékezetünkben őrzünk „összezsugorodik” felnőttkorunkra…

Abban látom a gyász-megélések hosszas elhúzódásának okát, hogy hibás szemléletmód határozza meg az életünket: A „levésből” áttértünk a „birtoklás”-ba, s ez egyre inkább képtelenné tesz arra, hogy bármit elengedjünk, hiszen az hozzánk tartozik, az valójában „mi vagyunk”. Becézzük, megszólítjuk az autónkat, családtagként tartjuk számon állatainkat, az állandó irathalmazban őrizgetjük a lejárt útlevelet, mert olyan ország pecsétje van benne, ahova már nem juthatunk el…

Gyűjtünk élményeket, képeket, tapasztalatokat, könyveket – felállítjuk a saját „bakancslistánkat” – azaz feltételhez kötjük a boldogságunkat. A lemondás rémként jelenik meg és félelemmel tölt el, értéktelenség érzését kelti bennünk. Az, hogy csak vagyunk, túlélünk, megélünk, belső tartásunk van, helytállunk – elfáraszt és magányossá tesz, az értelmetlenség érzésével tölt el.

A jelen érthetetlen: feldolgozhatatlan mennyiségű vélemény és kaotikusan szivárogtatott információ között sodródunk. A jövő kiszámíthatatlan: egyszercsak feltámad egy vírus, bármely helyen természeti katasztrófák sora következhet be, kapcsolatok jöhetnek-mehetnek, valakiről kiderül, hogy eddig hazudott nekünk és magának is – így egyedül a múlt biztonsága marad. Akármilyen – az már elemezhető.

Annyi mindent elvesztettünk az elmúlt száz év során – együtt is és külön is, hogy most minden „birtokolt javunk” egyben a biztonságos határt is jelenti. A bőrünk kiterjeszkedett az általunk szeretett javakra és emberekre. És már nem bírunk – s nem is akarunk – többet veszíteni. Bármely veszteségtől való félelemmel rá lehet venni minket, hogy hova szavazzunk, hogy vegyünk egy „nekünk való” ásványt, hogy megfelelő divatszínekben járjunk. Ez azért veszélyes, mert ha a megvigasztalódás = békesség, szépség, biztonság, kiteljesedés stb. helye rajtunk „kívül” van, akkor függő helyzetbe kerülünk ezektől a külső értékektől. És a reklámok, s az emberek megítélése eszerint alakul: légy kisimított, divatos, gazdag, hajlékony, s mindegy, hogy belül mi van, csak „látszódj olyannak, mint a többiek”…

Kell-e mások elismerése, a siker az életben való boldoguláshoz? Megállító a celebek kábítószerfüggősége és sokak korai halála. Azt üzenik, hogy a birtokolt javak épp nem betöltik, hanem kiüresíthetik a lelket. Mi történik, ha James Bond is meghalhat? Mi történik, ha elvesztem „szerelmem tárgyait”[1]? A „jelentéktelenné válás” félelme hatja át kultúránkat. Olyan vákuum keletkezik, mely mindent beszippant, ami csak „ígéretes”, semmi sem lesz elég…

Néhány hete arról a szóról beszélgettünk egy női bibliaórán, hogy ELÉG. Próbálgattuk, kinek mi jut eszébe erről a szóról. Voltak, akik bibliai verset idéztek, voltak, akik egy kifejezést használtak: „Elég volt!” Mert az elég az lehet pozitív és negatív felhangú szó is. Megelégelni valamit, vagy elégedettnek lenni nagy különbség.[2]

S bennem összekapcsolódott az elég szó a megvigasztalódással. Pál apostol egyik legkevesebbet olvasott levele a 2. korinthusi levél, mely sok gyötrődés, szívbeli szorongás, könnyhullatás között íródott. Nem parancs, vagy eligazítás csupán, nem himnikus imádságok és hitvallásrészletek megerősítő bizonyossága, hanem egy lélek vívódása. Vajon elég-e? Elég-e a szenvedése, elég-e az alázata, türelme? Elég-e már a magánya, a sokszoros bántalmazás, meg nem értés saját népe részéről és az üldöztetés, a megkérdőjelezés a saját maga által alapított gyülekezetek részéről? Pál kérdésére maga az Úr felel: „elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség álta

l ér célhoz.”  (2Kor 12,9) Csak a kegyelem – sola gratia, ahogy a reformátorok vallották. Elég ma is?

Elég ez a boldogsághoz?

Elég ez a megvigasztalódáshoz? Elég a megváltás ténye? Elég a feltámadás hite? Tényleg csak az ő ereje kell, s elég, ha bevallom és vállalom hitetlenségem, erőtlenségem, kudarcaim, s a veszteség miatti fájdalmam? Mit tudott Márta Jézussal való találkozás előtt és mit utána? Mit tudott Lázár feltámasztása előtt és mit utána?[3] Egyedül az írás – sola scriptura – ami megmarad.

Mi vezet a megvigasztaltatáshoz? A „boldogmondások útja”[4] – megrendítően mély előrejelzése ennek a folyamatnak. Lelki szegények, sírók, szelídek, igazságra éhezők és szomjazók, irgalmasok, tiszta szívűek, békességet teremtők, szenvedők = az élet vesztesei. Akik épp belátták, hogy nem sokat tehetnek, valójában semmit. A megélt, a nem letagadott, hiány; a megélt és nem elrejtett fájdalom; a megélt és nem leplezett veszteség – a gyógyítható. Csak megfelelő helyen kell keresni. Ahol megtalálható. Akinél az ígéretek nem szavak, hanem tettek, akinél az erő nem öncélú, ahol az igazság mértéke az Isten által szabott régi törvény.

„A hit egy palló, melyről mindaddig, míg rá nem kell lépünk, nem tudjuk, hogy megtart-e a szakadék fölött.”[5] Csak hit által – sola fide. Egy régi képre emlékezem: egy Dél-Amerikai városban a földrengés után kisebb-nagyobb repedések osztották részekre a várost. Aki járkálni akart annak hóna alá kellett csapnia egy pallót, mert sosem tudhatta, hogy a következő lépésnél milyen mélység tátong előtte…

Gyakorolnunk kell a tudatos jelenlétet. „Együtt ülni, egymással, a betegséggel és a halandó voltunkkal anélkül, hogy engednénk a kényszernek, hogy bármely részét megoldjuk vagy megváltoztassuk.”[6] A vigasztalódás ára a fájdalom vállalása. Hogy fájhat. Hogy fáj. Hogy emberlétünk része a fájdalom. Ahogy C. S. Lewis filmjében hangzott a felejthetetlen mondatpáros: „A mostani boldogság a majdani fájdalom része.” – „A mostani fájdalom a majdani boldogság része.”

Minden csak átmeneti. A jelen megélése – annak akár nehéz, akár áldott része – vezet a jövő felé, vagy elakadunk a múltban. Az örökkévaló – a jelenlévő – Isten akiben, akivel együtt a vigasztalódás és vigasztaltatás a miénk. Ahogyan a HK 1 kérdés/felelet mondja: „Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.”[7] = solus Christus.

SDG

Fodorné Dr. Ablonczy Margit

[1] RÉ: 276/3

[2] Révész Szilvia: Elég jó nő, Harmat, 2020 – könyvét ajánlom jó szívvel.

[3] Jn 11, 1-45

[4] Gyökössy Endre: A boldogmondások margójára, Korda, 2018.

[5] Wolterstorff, Nicholas: Korai sirató, Harmat, 2012, 103.

[6] Eger, Edith Eva: Az ajándék, Open books, 2020, 53.

[7] ÚRÉ, Kálvin kiadó, 2021, 898.

A gyermek személyisége sérül…

Neveléskutató: A gyermek személyisége sérül ott, ahol két férfi a „szülő”

 

Nagy port vert fel bizonyos körökben a Milyen jövő elé néz a kétapukás kisfiú? címmel néhány napja megjelent véleménycikkünk. Az írás egy örökbefogadott kisfiút nevelő homoszexuális férfi párral megjelent interjúra reflektált. A két férfit a cikk nem nevesítette ugyan, ők azonban magukra véltek ismerni annak soraiban, és részletes „válaszcikket” tettek közzé közösségi oldalukon. Állításaikra most dr. Pécsi Rita neveléskutató docens reagál, szakmai állásfoglalás keretében. A szakértő hangsúlyozza: a téma – érzékenysége miatt – nagyon gyakran érzelmi síkra terelődik, ezért ő részben az eddigi kutatások, részben a neveléstudomány eredményei alapján vonja le a következtetéseket, amelyeket ebben a témában nagy bizonyossággal leszögezhetünk

 

1. A „nincs különbség” elmélete megdőlt

Úgy vélem, noha valóban nem volt szerencsés a véleménycikkben ennyire erősen érzelmi alapon felvetni ezt a kérdést, ugyanakkor az arra reflektáló „válaszcikk” állításaiban bőven van mit megcáfolni. Például:

még Amerikában is elenyésző azon egy háztartásban élő azonos nemű párok száma, akik gyermeket nevelnek – mindössze egy pár ezrelékes kisebbségről van szó.

Az az állítás, miszerint Magyarországon több száz ilyen pár létezik, semmilyen statisztikai adattal nem támasztható alá. A gyámügyi gyakorlatban évente (több évre visszamenőleg) mindössze egy-egy egyedülálló, örökbefogadásra jelentkező személy volt, és természetesen azok sem biztos, hogy homoszexuális párkapcsolatban élnek. Tehát mindenképpen egy törpe kisebbségről van szó a hazai viszonyokat tekintve is.

Paul Sullins, egy amerikai katolikus egyetem szociológusának kutatási eredménye szerint a homoszexuális párok által nevelt gyermekek kétszer annyi érzelmi problémával küzdenek, mint a heteroszexuális párok gyermekei, és ezek az érzelmi problémák nincsenek összefüggésben a homofóbiával – egészen más természetűek. Sullins egy 207 ezer fős, reprezentatív vizsgálat során 519 ilyen gyerekkel találkozott, és nem kevesebbet állít, mint azt, hogy megdőlt a „nincs különbség” elmélete, vagyis

az azonos nemű párok által nevelt gyermekek valóban hátrányban vannak a különneműek által neveltekkel szemben.

Sullinsén kívül számos más kutatás ugyancsak arra az eredményre jutott, hogy sokkal több mentálhigiénés probléma, sokkal több magatartászavar, tanulási zavar, depresszió, öngyilkossági gondolat, szerhasználat, függés, aszexuális vagy homoszexuális beállítódás tapasztalható az egynemű párok által felnevelt gyermekek körében.

 

2. A párkapcsolat stabilitása jóval sérülékenyebb a homoszexuális pároknál, mint a heteroszexuális kapcsolatokban

A szivárványos formációk instabilitása mára már sokszorosan igazolt tény. Gyakorló pszichológusok egyértelműen alátámasztják, hogy a homoszexuális párkapcsolatok sokkal lazábbak, a férfi-nő párkapcsolatokhoz képest azoknak a sokszorosa bomlik fel. Nagyon rövid ideig tartanak, átlagosan hónapokig, ritkán néhány évig. Természetesen itt azt is meg kell említenünk, hogy a heteroszexuális együttélések is jelentősen ingatagabb talajon állnak, mint a házassági kötelékek, és sajnos ez utóbbiaknak is nagy százaléka bomlik fel – tehát ezen az oldalon is van mit tenni. Mégis ki kell mondanunk, hogy

a gyermek személyiségfejlődése szempontjából az egyik legerősebb védőháló az anya-apa valódi szeretetkapcsolata.

Amikor ez meginog, és a szülők kapcsolata válságba kerül, azt a kisgyermek úgy éli meg, hogy a konfliktusnak bizonyára ő az oka. Számtalan esetben láthatjuk, hogy az anya vagy az apa újra párkereső fázisban él, ennek pedig rendszerint le kellene zajlania a gyermek születése előtt, hogy azután az új közös feladatok felé tudjanak fordulni.

Gyakori csúsztatás még, amikor a két egynemű felnőtt ember számára kielégítően működő együttélést és egy rosszul működő házasságot hasonlítunk össze, mondván, még mindig jobb a gyereknek egy homoszexuális pár környezetében felnőni, mint egy veszekedésekkel teli házasságban.

Forrás: Pixabay

Sajnos, amint a fentiekben említettük, minden második heteroszexuális házasság is szétmegy, tehát

a család, ahogy van, nagy veszélyben forog.

A szétesett családok gyerekei nagyon sérülnek, minden házasságban sokat kell dolgozni a kapcsolat folyamatos megerősítésén. A gyermekek felnövekedésének szempontjait tekintve én magam nem hiszek a „kulturált válásban”, ez a trauma minden esetben hosszan begyógyuló, kezelni való sérüléseket okoz a gyerekekben.

Mondjuk tehát ki, hogy a stabilitás szempontjából mind a hetero-, mind a homoszexuálisok között felnövekedett gyerekek sok oldalról veszélyeztetettek, de mivel a homoszexuálisok körében statisztikailag sokkal rövidebb az együttélés ideje, a gyerek lényegesen nagyobb veszélyeknek van kitéve.

 

3. Noha a homoszexuális párok sokszor hangoztatják, valójában nem a felnőttnek van szüksége és joga a gyerekre, hanem a gyereknek van joga és szüksége arra, hogy egészséges szülőpár mellett nőjön fel!

Gyakran halljuk, hogy a homoszexuális párnak is van joga gyereket nevelni. Ilyenkor fordítva ülünk a lovon, ezt a „nekem jogom van” gondolkodást az ún. „én+én+én” társadalom szülte, hiszen elsősorban nem a hetero- vagy a homoszexuális emberek joga a gyermekvállalás, hanem egyenesen a gyereknek van joga egészséges szülőpár mellett felnőni. Nem létezik „gyermekhez való jog”. Tehát abból kell kiindulni, hogy a gyereknek milyen fizikai-lelki-szellemi környezetre van szüksége ahhoz, hogy egészségesen nőjön fel. Még nemzetközi törvény is védi a gyermek mindenekfelett álló érdekét.

Nem a párnak van tehát joga a gyerekhez, hanem a gyereknek van joga anyához és apához.

A heteroszexuális szülők is súlyosan tévednek, amikor a saját elképzeléseiket akarják a gyerekből „kihozni”, nem engedik azzá válni, aki ő valójában. Ezek is beteg kapcsolatok, mert a szülők önzésből a saját érdekeiket, elképzeléseiket tartják a legfontosabbnak.

Mondjuk ki: látens önzés van minden olyan gondolkodás mögött, amelyben nem a gyerek egészséges felnövekedésének szolgálata a cél.

A gyereknevelés nem rólam, hanem a gyerekről szól. Az a fiatal, aki azt gondolja, hogy élheti tovább azt az életet, amit a gyermeke születése előtt, az nagyot téved. Világos, hogy a gyerek érkezése teljesen felfordítja az addigi életünket, a mindennapok részévé válik, előkerül a nemalvás, az állandó felügyelet, a felelősség. Az öröm csak ennek a szolgáló szeretetnek a gyümölcseként születik majd meg. Aki ehhez még nem tudott felnőni, az inkább ne vállaljon gyereket!

Mind a két nemből való mintával kell a gyereknek együtt élnie. Az érzelmileg is megközelíthető, szerethető férfi-női minta jelenléte a mindennapokban elengedhetetlen az egészséges fejlődéshez.

Nem kizárólag a nemi identitás megszilárdulása miatt fontos, hogy jelen legyen az ellenkező nemű szülő is. Szüksége van arra, hogy megtanulja, az azonos nemű szülő hogyan viszonyul a másik neműhöz. Az említett „kétapukás” pár esetében ez egyértelműen nem lehetséges.

Forrás: Pixabay

Az egyik legnagyobb szükséglet és egyben ajándék a gyerek számára az, ha tanúja a szülei közötti harmonikus kapcsolatnak, a két ellenkező nemű felnőtt egymást kiegészítő jelenlétének. A homoszexuálisok esetében eleve nem lehet egymást kiegészítő egység, mert két biológiailag egyforma emberről van szó. Felnőttként élhetnek akár harmonikus kapcsolatban is, de nem tudják a gyerek elé „példaként megélni” az egymást kiegészítő szülői egységet, a természet alaptörvényeiből adódóan nem tudnak ideális környezetet biztosítani a felnövekedő személyiség számára. A férfi-nő szülőpár az, amely a biológiai életet képes továbbadni, de a szellemi, lelki, a kiteljesedő személyiséget is képes felnevelni.

Az odaadás-befogadás módja, minősége más a férfi és más a nő esetében. És ezt a különbözőséget velünk születetten minden sejtünkben hordozzuk.

Lehet ugyan a biológiai adottságból fakadó természetünkkel szembe menni, de a gyerek személyisége ebben az esetben egészen biztosan sérül.

Az, hogy fiú vagyok-e vagy leány, genetikailag, biológiailag régen lejátszott „meccs”, mire megszületünk. Ezt az állítást eddig még senki nem tudta cáfolni. Ez egyszerűen nem egy választható dolog (leszámítva a néhány ezrelékes előfordulási valószínűségű – betegségnek számító – rendellenességet.) Hogy milyen hatások, milyen szerteágazó okok miatt alakul ki a homoszexuális beállítottság, azon lehet vitázni, de ettől független tény, hogy van, aki férfinak, és van, aki nőnek született.

A homoszexuálisok – mivel szembemennek a biológiai nemükkel – traumatizált helyzetben vannak, és ebbe a helyzetbe „hívják be” a még kialakulatlan személyiséget: a gyermeket. Az amerikai Mark Regnerus (NFSS) nagy mintás, követéses vizsgálatából is egyértelműen kiderül, hogy ez számos súlyos veszélyt rejt magában a későbbiekre nézve. Hogy csak az egyik, számomra legmegdöbbentőbb adatot idézzem,

az öngyilkos gondolatokat megfogalmazó fiatalok sokkal nagyobb számban fordulnak elő a homoszexuális otthonban nevelkedetteknél, mint a heteroszexuális környezetből érkezőknél. 24 százalék és 5 százalék az arány!

Ez irtózatosan nagy különbség.

Forrás: Pixabay

 

4. A gyermeküket egyedül nevelő szülők is problémákkal küzdenek

A jelenleg hatályos törvények értelmében örökbe fogadhat egyedül élő ember is gyereket, de azért azt mondjuk ki: az sem normális helyzet. Amennyiben egy házasság szétesik, akár meghal az egyik szülő vagy egyedül marad, a gyerek minden esetben átéli azt, hogy valami hiányzik. Ilyenkor az egyetlen szülő igyekszik ezt a hiányt pótolni, próbál olyan férfi vagy női mintát találni, amellyel valós kapcsolatban azonosulni tud a gyermeke.

Két egynemű örökbefogadó azonban nem fog keresni egy ellenkező nemű embert azért, hogy a gyerek át tudja élni a másik mintát. Éppen azzal vezetik félre a gyereket, hogy ez így kerek – pedig nem az, ezt minden vizsgálat bizonyítja. (Igen, ismert az „apukák” által felhozott vizsgálat is, de azok sajnos lényegesen szűkebb körben és kevésbé szignifikáns eredménnyel lezajlott kutatások voltak.)

Fontos látnunk, hogy ahhoz, hogy egy életképes élet megfoganjon, majd megszülessen, minden esetben egy férfi és egy nő kell: biológiailag egy rész férfi és egy rész nő. Ezt programozza a természet, nem vitatkozhatunk vele, ez biológiai törvény. Nem párbeszéd kérdése.

Ugyanígy van ez a szellemi, lelki életben is, a gyerekeknek nem kettő „darab” szülőre van szüksége, hanem két minőségnek az egybeépülésére.

Ez a természetes gyökér. Ezzel szembemenni mindenképpen a természettel való szembefordulást jelenti. A természeti törvényekkel való szembefordulás az élet elsorvadását jelenti, gondoljunk bármilyen egyszerű példára. Megtehetjük, hogy nem alszunk, vagy nem eszünk eleget, de ezeknek egy idő után súlyos következményei lesznek. Lehet valaki bármilyen ügyes, és elhatározhatja, hogy ezentúl kézen, vagy inkább csak egy lábon jár…

 

5. Az ember spirituális lény

Minden kétséget kizáró alapelv az, hogy a természetfeletti a természetesre épül.

A család nem csupán biológiai képződmény, hanem szellemi funkciókat is betöltő, spirituális minőség is. Nem jöhet létre természetes alap nélkül.

 

6. A biológiai szülők sokkal eredményesebbek a nevelésben, mint az azonos neműek

– ezt állítja Paul Sullins tanulmánya egy majdnem 3000 fős minta alapján. Azért is lehetnek sikeresebbek a jól működő családokban felnövekedett gyerekek, mert a homoszexuális párok együttléte problémásabb. Ezt a problémás légkört „lélegzi” be a gyerek, ami visszaveti mind a tanulásban, mind a teljesítményben – mint ahogyan egy zavaros hátterű családból érkezve is gyengébben teljesítenek a diákok. Nem természetes a működés, így folyton bizonygatni kell, hogy jó… Sok szempontból nem tudja megteremteni a természetes elevenséget, ami egy heteroszexuális családban magától értetődő.

Megismétlem: a teremtés által minden sejtünkbe beleírt program az, hogy minek születünk.

Jézust a Teremtő belehelyezi egy családba, József mellé, pedig nem is ő a biológiai apa, és mégis egy férfi és egy nő egységének védelmére bízza már születése előtt. A Teremtő egyik hatalmas üzenete, hogy egy férfi és egy nő szövetségi egysége az, ami életet teremt minden szinten.

A gyerekbe oltott természetes vágyakozás is az, hogy anyja és apja legyen. Ha elzárjuk ezt a természetes vágyakozását két egyneművel, és folyamatosan azt bizonygatjuk, hogy ez így normális, akkor megfosztjuk a saját nemi identitásának életet teremtő lehetőségétől.

Tán ez lehet az oka annak a kutatási eredménynek is, hogy az ilyen környezetben felnőtt gyerekek körében sokkal több a nemi identitásában tévelygő – mert hiszen nem kapott szilárd alapokat. A háborúban elvesztett szülő hiányában annak idején sok gyereket a nagyszülő, a nagynéni nevelt fel, de a gyerek érezte a biológiai szülő elvesztésének fájdalmát, észlelte a hiányát – és az egész nagycsalád igyekezett valamilyen módon pótolni azt.

 

7. Egy jó házasságban az együttműködésből új szellemi minőség születik

Minden ember természetes vágya, hogy megtalálja a párját. A teremtéstörténet ezt (minden kultúrában!) nagyon pontosan leírja:

alkotok mellé segítő társat, nem ugyanolyat, hanem aki hozzá illő. „Saját képére teremtette őt, férfinak és nőnek”.

Az Isten arca, Isten képmása – tehát a teljesség, a harmónia, az egység: a két minőségből összetett férfi és női arc. Az élet parancsa, az élet természetes kibontakozása ebben a férfi-nő szövetségben a legteljesebb. Az önmagunk átadásában és a másik elfogadásában rejlő igaz emberi boldogság itt a Földön a legtökéletesebben a házasságban teljesedhet ki.

A teremtés sokszorosan aláhúzza a férfi-női egység megkerülhetetlenségét.

Isten hatalmas szabadságot adott az embernek mindenben, de ebben a kérdésben NEM!

Itt nincs választási lehetőségem, hogy a gyermekem hogyan jöjjön létre, sem abban, hogy milyen nemű legyen, és abban sem, hogy a felnövekedésben ez a két entitás ne legyen jelen!

Nem lehet tehát cél az, hogy szembemenjünk a teremtés rendjével, mert annak súlyos, beláthatatlan következményei lesznek.

 

8. Kétnemű párra van szükség az egészséges gyermeki fejlődéshez

Fájdalmam az, hogy ha ezt kijelentjük, akkor ezt a homoszexuálisok támadásnak veszik. Ez nem támadás, hanem a természet rendjéhez való igazodás. Nem akarunk senkit támadni – sérülékeny ez a helyzet, és óvatosan kell a témához nyúlni, mert nyilván minden történet mögött érzékeny emberek állnak.

Amikor azt állítjuk, hogy a gyermeknek férfi és női minőségre is szüksége van, akkor ezt a heteroszexuális pároknak is mondjuk!

Nekik is azt üzenjük, hogy bizony tenni kell a kapcsolatok minőségi megőrzéséért, abba munkát kell fektetni, önmagától nem lesz harmonikus, és sajnos minden család szétesésekor sérül a gyermek. Óriási mindannyiunk felelőssége! A gyermeknevelés véleményem szerint a legösszetettebb, de egyben a legtöbb alkotó örömet is jelentő emberi kihívás – amihez ugyanakkor mindannyiunknak fel kell nőnünk.

 

👉 Ajánlott oldalak

Mind&Spirit blog

Dr. Domján Mihály blogja

Gyökössy Intézet

Lelkigondozói és Szupervízori szolgálat

Család.hu

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Facebook

Tekintse meg Facebook oldalunkat is!

Cikkeink 🧾

Család 🏡

I. Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?

Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?   A család a legfontosabb életterünk. A közeg, ahol otthon vagyunk,...

Kegyelemben bízó nevelés?

Tim Kimmel Kegyelemben bízó nevelés Szabadítsd fel a családodat! Koinónia, 2016 „Félünk Hollywoodtól, az internettől,...

Koraszülők segítői

https://www.parokia.hu/v/koraszulok-segitoi/ Mit élnek át a koraszülöttek szülei, és hogyan lehet segíteni nekik?...

Egyszerűen jobb, egyszerűen szebb, egyszerűen egészségesebb I.

EGYSZERŰEN SZEBB, EGYSZERŰEN JOBB, EGYSZERŰEN EGÉSZSÉGESEBB ÖKO-CSALÁDI ötletek őszi nagytakarításhoz (is) Nagyné...

Családi Áhítat

Mi az a CSALÁDI ÁHÍTAT? Felolvasunk egy szakaszt a Bibliából? Valaki imádkozik étkezés előtt? Beszélgetünk este a...

Kezek keresztútja

Elmélkedések a Nagyhétre – Egy kálvária

Hogyan lesz valaki családterapeuta? [2. rész]

Második rész (az első rész az értékes kommunikációról szól) Riport egy CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ELINDULÁSÁRÓL… …mert...

Hogyan lesz valaki családterapeuta?

Riport egy CSALÁDTERÁPIÁS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT létrejöttéről… A riportot két részben adjuk közre, mert olyan sok...

A család házában

A család az a közösség, amelybe minden gyermek beleszületik, ez az első közösség, amellyel kapcsolatba kerül. A család...

Házasság 💍

Hogyan segít a mediáció? III.

HOGYAN SEGÍT A MEDIÁCIÓ VÁLÁSI HELYZETBEN? Egy jogász-közvetítő szemével… Jancseczné dr. Kuczik Vera Előzmények: A...

Mit kiván a jó házasság.

A jó házasság, a békés család 12 (+1) pontja.

Házassági tippek 50 éve házasoktól

50 ÉVE HÁZASOK a tartós házasság titkáról írtak néhány jó tanácsot 😊 Beszélgess, beszélgess, beszélgess! Ezt nem lehet...

Vidám házasság

„Még a semmi is egészen mást jelent a nőknél, mint a férfiaknál.”

Házasságra felkészülés – felkészítés

Magyarországon az érvényes jogszabály szerint, 18 éves kortól automatikusan nagykorúvá válnak az emberek, mind a...

Önismeret 🔑

Megosztott bánat fele bánat…

„A MEGOSZTOTT BÁNAT – FELE BÁNAT…” tartja a mondás, valóban így van közösségeinkben? Olvassunk egy fontos gondolatsort...

Apasebek – atyai áldások

https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/ Szükségünk van az életünkre mondott igenre, ez hatalmaz fel minket...

Anyaság és karrier

https://www.youtube.com/watch?v=VNEKynOpMRM

Van hatalma rajtunk a szokásoknak? V. rész

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. V.   Joyce Meyer: JÓ...

Mi Atyánk! “Miatyánk”…

MIATYÁNK ÚRI IMA PATER NOSTER MIT JELENT NEKÜNK EZ AZ IMÁDSÁG? Amikor egy kórház liftjére nézek, mely szüntelen forog,...

Van 15 másodperced?

Egy könyv margójára: Anselm Grün: Csendből bontakozó élet

A család együttélésének művészete

Virginia Satir könyvéből vett idézetek: A CSALÁD EGYÜTTÉLÉSÉNEK MŰVÉSZETE

Antoine de Saint – Exupéry: Fohász

“Taníts meg a kis lépések művészetére!”

Böjti Gondolatok I.

Egy facebook bejegyzéssel együtt gondolkodva. Mit is jelent Krisztus kereszthalála? Mit jelent, hogy átszegezték? Mit...

Egy Teáscsésze Története

Egy diavetítés egy Teáscsészéről

Hogyan tudunk megbocsátani?

„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont...

Önbizalom a mindennapokhoz

Az önbizalom egy olyan hit és erő, amelyet részben hozhatunk otthonról, részben pedig magunknak kell azt felépítenünk....

Gyermekek 🐣

Szokások hatalma VI.: érzelmi szokások

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról VI.   Joyce Meyer: JÓ...

Szokások hatalma III.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. III.   Joyce Meyer: JÓ...

Így szeresd gyermekedet!

Kedves lelkipásztorunktól tanultuk: Így szeresd gyermekedet!   Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s...

Gyerekzűrök

A gyermeknevelés nem mindig könnyű feladat a szülők számára. E csodálatos hivatás az örömök mellett sokszor magában...

Kamaszok 🤳

Mi van a keretben?

https://www.youtube.com/watch?v=rtPseIpj318

Ami segíthet a kamaszoknál

AMI SEGÍTHET KAMASZOKNÁL: az aktív figyelem Egy család volt nálam, amikor a 12 éves gyerek elmondta, hogy egyik éjjel...

Nevelés ✋

Mi a nagyszülő szerepe? II.

Mi a nagyszülők szerepe az unokák életében?   Kettéválasztanám a kérdést. Mi lenne a szerepe a nagyszülőknek, és...

Van hatalma rajtunk a szokásoknak? IV.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. IV.   Joyce Meyer: JÓ...

Szokások hatalma II.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. II.   Joyce Meyer: JÓ...

Van hatalma a szokásoknak rajtunk?

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. I. Joyce Meyer: JÓ SZOKÁSOK...

KÉK Nevelés – Szülők Szombatja

Időpontok, témák Miért fontos, hogy a gyerekek rendezett kapcsolatban legyenek az értük felelős felnőttekkel? Miért...

Kezek keresztútja

Elmélkedések a Nagyhétre – Egy kálvária

Könyvajánló 📖

Az ajándék – könyvajánló

Az ajándék - 12 életmentő lecke Edith Eva Eger Libri könyvkiadó, 2020.   A döntés című sikerkönyv szerzőjének új,...

A család ereje

Gordon Neufeld – Máté Gábor: A család ereje Ragaszkodjunk gyermekeinkhez! Libri, Budapest, 2014 . Dr. Máté Gábor és...

Gondolatok elvitelre – könyvajánló

Gondolatok elvitelre EGY PSZICHOLÓGUS TANÁCSAI NEM CSAK KARANTÉNRA KÖNYVAJÁNLÓ  Reményre és kipróbált bölcsességekre...

Hétköznapi rituálék

Anselm Grün ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK, amelyek megszépítik az életünket Jel kiadó, 2016. Anselm Grün német bencés szerzetes,...

Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei

Hogyan gyógyíthatjuk meg az elérhetetlen, elutasító vagy én-központú szülők okozta lelki sebeinket?

NÁRCIZMUS – NÉPBETEGSÉG?

NÁRCIZMUS - NÉPBETEGSÉG? BÁNKI GYÖRGY: A LEGNAGYSZERŰBB KÖNYV A NÁRCIZMUSRÓL   Egy új fogalom épül be lassan a...

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Hiánypótló könyvvel jelentkezett Orvos-Tóth Noémi, melyben áttekinthetjük a tágabb családi rendszer hatását mindennapi működésünkre. Hogyan befolyásol minket a mai napig, hogy hányadik gyereknek születtünk a családba, vagy hogy milyen elvárásaik voltak a szüleinknek? Milyen családi mintázatok jelennek meg ismétlődően az életünkben? Hogyan ismerhetjük meg a sorsunk öröklött jellemzőit? Könyvajánlónk.

Együtt és nemcsak mellette

Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás – szeretetkapcsolataink, házasságápolás Ki ne akarna boldogan, békében, szeretetben...

Szeretet és tisztelet

SZÜLŐKNEK Dr. Emerson Eggerichs Szeretet és tisztelet a családban A sikeres gyermeknevelés legfontosabb kulcsa „A...

Bárhová mész, ott vagy

A könyvajánlót messzebbről kezdeném. Pár éve Svédországban, az utcákat járva döbbenten álltam meg a könyvesboltok...

Bizalompedagógia

A nevelés az élet szolgálata.

Felnövekedni újra

Hogyan válhatunk jó szüleivé gyermekeinknek és saját magunknak

Válj bölcsebb szülővé!

Gyermeknevelési könyvek és idézetek a mindennapokhoz

Nicholas Carr: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet?

Az elmúlt évben az a kellemetlen érzésem támadt, hogy valaki, vagy valami megbabrálta az agyamat, átstruktúrálta a neurális hálózatot és átprogramozta a memóriát…

Uzsalyné Pécsi Rita: Ma a szeretetnek más arca van

UZSALYNÉ PÉCSI RITA: MA A SZERETETNEK MÁS ARCA VAN Kulcs a muzsikához kiadó, Pécs, 2010 Ajánló: A szerző rendkívüli...

Örökölt családminták – Mark Wolynn

A könyv beszédes idézettel kezd: „Aki kifelé figyel, álmodik, aki belefé figyel, felébred.” C.G. Jung Valahogy így....

Gary Chapman & Ross Campbell: Gyermekekre hangolva

Szinte mindegy, hogy Gary Chapman családterapeuta melyik könyvéből azonosítjuk be saját és családtagjaink...

Gyökössy Endre: Életápolás

Egy jó könyv beszélget veled. Egy jó könyv csendben megvárja, ha leteszed, ha újraolvasod, ha csak úgy gondolatokba...

Riport 🎤

Akikre fel lehet nézni

Példaképek, akikre fel lehet nézni Hegedűs Bence 2021. június 20. Amíg az anyák napja már az 1920-as évek végétől...

Már óvodás kortól…

Egy református óvoda - mely szólhatna sok más egyházi óvodáról is. Miért is jó egy egyházi intézmény? Olvassuk a...

A szó elszáll – a seb megmarad (riport)

A szó elszáll, a seb megmarad Interjú Tapolyai Emőkével A szó elszáll, az írás megmarad – tartja a mondás. Sokszor...

A nagyszülőség ajándék – a nagyszülők ajándékai 1.

https://www.csalad.hu/csaladban-elni/egymasra-tamaszkodo-cserepek-a-hazteton-avagy-nagyszulok-a-csalad-eleteben Az...

Hogyan lesz valaki családterapeuta? [2. rész]

Második rész (az első rész az értékes kommunikációról szól) Riport egy CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ELINDULÁSÁRÓL… …mert...

Hogyan lesz valaki családterapeuta?

Riport egy CSALÁDTERÁPIÁS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT létrejöttéről… A riportot két részben adjuk közre, mert olyan sok...

a Lelkesítő csapat 

Dr. Domján Mihály

Dr. Domján Mihály bemutatkozása

Fodorné Ablonczy Margit (Mitka)

Fodorné Ablonczy Margit bemutatkozása

Hostyánszki Gabriella

Mentálhigiénés segítő szakemberként dolgozom a kecskeméti kórház Perinatális Intenzív Centrumában. Diplomás ápolóként...

Leskovics-Ortelli Andrea

Tanácsadó szakpszichológus és három gyermek édesanyja vagyok. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán...

Sipos Zsolt

Sipos Zsolt vagyok, erdélyi gyökerekkel rendelkező lelkigondozó (pasztorálpszichológus), valamint pár- és...

T. Kabai Virág

T. Kabai Virág bemutatkozása

Telekesné Pető Szilvia

Telekesné  Pető Szilvia vagyok, pedagógus, megoldásfókuszú mediátor, pár-és családterapeuta jelölt, két gyermek...

Varjúné Legát Katalin

Varjúné Legát Katalin bemutatkozása.

Mi az, hogy LelkesítŐ?

Kecskeméten a LelkesítŐ Ökumenikus Családterápiás Műhely elkötelezte magát, hogy keresztyén értékek mentén vállaljon családterápiát.

Korábbi cikkeink

Archív felvételek

Tekintse meg az előadásokról, alkalmakról készült felvételeket itt:

Facebook

Tekintse meg Facebook oldalunkat is!