loader image

LelkesítŐ.hu

Ökumenikus Családterápiás Műhely

A gyógyítás, a beteljesülés és a szabadság abból a képességünkből ered, hogy meg tudjuk választani, miként válaszoljunk mindarra, amit az élet hoz (…) és belőle célt nyerjünk.

Edith Eva Eger

Minden héten valami új 📹 📰 🎶

Lélektől lélekig

Gondolatok Pünkösd ünnepén – felekezetek összefogott vallomásai

Elnézést a kimaradásért!

Kedves Olvasóink!

Sajnos a lelkesítő.hu az elmúlt hét során konfigurációs hiba miatt nem volt elérhető. Az oldal visszaállítása ma sikeres volt.
Ezzel együtt az oldal új címen elérhető, ami idővel az oldal fő elérési címe is lesz: www.lelkesito.org

Köszönjük türelmüket!


Fodor Benedek, adminisztrátor

Könyvek a házasság-építésre

https://www.konyves.hu/termekkategoria/csalad-es-kapcsolat/parkapcsolat/

Kezdjetek el élni!

https://www.moriczszinhaz.hu/hirek/kezdjetek-el-elni?fbclid=IwAR23w_-ay9QihTch693w_n78AL_J2vYd91udb1Lb1-3LJrGvhBp18FEfoSk

Teremtsünk jövőt!

Author
KUSLITS SZONJA
Teremtsünk jövőt a múltból!
A családi életre nevelés pedagógiája

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, a családi életre nevelés (CSÉN) iskolai bevezetésének úttörője, aki több mint két évtizede népszerűsíti a természetes családtervezést, gyakorlati példákkal tanítja a gyerekeket az élet nehézségeinek leküzdésére, és képzéseket tart azoknak a pedagógusoknak és más szakembereknek, akik a mindennapok során is szeretnék a családi életre nevelést az órák részévé tenni. Férjével és munkatársaival együtt folyamatosan járja az országot, tanít és előadásokat tart. Két város között értük utol: Gyöngyösről utazott haza, Kecskemétre, miután munkatársaival együtt kétszáz gyereknek mesélt az élet hús-vér valóságáról.

A gyerekek számára, akikkel ma beszélt, még távoli álom a házasság és a családalapítás, ebben a korban egész más érdekli őket. Mégis nagy figyelemmel hallgatták a szavait. Mi a titka?

Nem egyedül vezetem ezeket a család-órákat, hanem mindig párban tanítunk a férjemmel vagy a munkatársaimmal. Most is háromszor két órát tartottunk két iskolában. A lényeg, hogy mindig olyan témát viszünk, amire fogékonyak a fiatalok, és a saját tapasztalatainkat osztjuk meg velük.

A kilenc-tizedikes osztályoknál például nagyon is aktuálisak a szerelmet érintő kérdések, ezért oda most éppen ezt a témát vittük. Mikor arról gondolkodunk közösen, hogy mi kell az igazi szerelemhez, hogy találom meg a párom, vagy milyen egy jó házasság, akkor persze, hogy figyelnek, hiszen számukra is hasznos lehet megtudni, hogy mi hogyan oldjuk meg a konfliktusainkat, vagy milyen élettapasztalataink vannak. Mindig hozunk személyes példákat is. Olyan nehézségeket mesélünk el, amik komoly törést eredményezhetnek egy ember életében, de nem lehetetlen átvészelni.

Fontos, hogy nem csupán egy alkalommal beszélgetünk velük. Most összesen hat órát tartottunk, melyeken ott volt az osztályfőnök, de adott esetben azok a pedagógusok is hospitálnak, akik korábban részt vettek a családi életre nevelés képzésünkön, vagy éppen most végzik azt. Természetesen az érdeklődő szakembereket is szívesen látjuk.

Évek óta foglalkozik iskolás gyerekekkel. Az eddigi tapasztalatok alapján mit gondol, mennyire tudatosak a fiatalok a családtervezést illetően?

Annyira még nem jellemző, hogy évekig tudatosan készülnének és terveznék az életüket. Ehhez még időre van szükség. Az a benyomásom, hogy ebben a teljesítményorientált világban inkább az a fontos, hogy legyen egy fiatalnak egy-két diplomája, aztán állása; hogy keressen minél gyorsabban minél több pénzt. Nem a fiatalokat hibáztatom ezért, mert ez a fajta logika annyira átszövi a mindennapjaikat, hogy szinte kicsúszik a kezükből az irányítás.

Hogyan lehet elérni, hogy ez a teljesítményorientált szemlélet megváltozzon, és családbarát gondolkodás vegye át a helyét?

Manapság az iskolarendszerben már nem közoktatásról, hanem köznevelésről beszélhetünk, ami fontos különbség. Régen a fiatalok a felmenőiktől vették át azokat a mintákat, amelyek alapján elsajátították, hogyan jó közösségben élni, de mára ez jócskán megkopott. Növekszik a válások, és csökken az egy fedél alatt élő, többgenerációs családok száma, ami hátrányosan érinti a tudatos családi életre készülést.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) felkérését követően kidolgoztuk a Családi életre nevelés (CSÉN) kerettantervet, mely 2013-tól része a Nat-nak, mint fejlesztő tananyag. Célunk, hogy a felkészülés a családi életre ugyanolyan alap legyen, ahogy egy gyerek a történelmet vagy a matematikát tanulja, vagyis már az általános iskolában hozzáférhető legyen az a tudás, mely erre készíti fel a gyerekeket. Így kialakulhat egy szemléletváltás, és megváltozhat a mai teljesítményközpontú értékrend is.

Hogyan zajlik ez a gyakorlatban, kik és milyen keretek között taníthatják a családi életre nevelést?

A CSÉN jelenleg nem kötelező tantárgy, az iskolák azonban dönthetnek úgy, hogy a tíz százalékos szabadon választható keretüket a CSÉN oktatásával töltik ki. Éppen ezért lényeges, hogy legyen egy hozzáférhető és átgondolt kerettanterv. Ugyanakkor, ha nem ezt a tárgyat választják, akkor is lehetőség van a beépítésére, például az etika, az erkölcstan és az életvitel tárgyakon belül, vagy az osztályfőnöki órákon.

Emellett a pedagógusokat arra biztatjuk, hogy más tantárgyak esetében is mutassák be a család értékét hangsúlyozó elemeket. Például a magyar- vagy a történelemórákon úgy dolgozzák fel az anyagot, hogy a gyerekek pozitív példákat lássanak. Mikor egy, az ország számára jelentős és sikeres királyról tanulnak, akkor be lehet mutatni a családi hátterét, gyerekeivel való kapcsolatát is. A lényeg a példaképállítás, hogy a gyerekek más mintákat is megismerjenek.

De ugyanilyen fontos a konfliktuskezelési módok bemutatása is, mert abból is sok minden leszűrhető a saját életükre vonatkoztatva. Egy irodalomórán, a szerelmes versek elemzésekor például kifejezetten hasznos lehet, ha arról kezdenek el együtt gondolkodni, hogy egy költő – a vers és a tények alapján – hogyan kezelte az érzéseit, milyen módon próbálta megoldani a kapcsolat során felmerülő problémákat. A gyerekek így nem „megtanulják” a családot, hanem alternatívákat látnak. Ez elősegíti azt, hogy a saját életük minél harmonikusabb legyen, hiszen fejleszti azokat a készségeket, melyek elengedhetetlenek a kiegyensúlyozott együttéléshez. Sok gyerek esetében ugyanis nincs megfelelő minta, és nem is foglalkoznak a család szerepével. Az álom az, hogy ezek a tantárgyak olyanokká váljanak, ahol a gyerekek a mindennapi életet segítő, ahhoz szükséges tudást is nyernek az általános műveltség mellett.

A fogadtatás azonban korántsem volt álomszerű, kemény kritikákat kapott az új Nat, mind a pedagógusoktól, mind a szülőktől, a média az erkölcstan és az etika tantárgyakkal szembeni ellenvéleményektől volt hangos. Mi lehet ennek az oka?

Azt hiszem, az ismerethiány lehet a legfőbb ok, mivel még nem forrott ki az egész rendszer, hiszen teljesen friss változásokról beszélünk. Ahogy említettem, célok és álmok vannak, de most alakul ki az, hogy ez a rendszer miként tud általánossá válni. Hangsúlyoznám, hogy úton vagyunk afelé, hogy nagyobb szerepe legyen a CSÉN-nek az oktatásban, de ez még sokak számára ismeretlen terep, hiszen ez egy mintaprogram. Példákat mutatunk arra, hogyan lehet ezt eredményesen működtetni. Ehhez persze megfelelő szemléletű szakemberek kellenek, akik tudják ezeket a tárgyakat tanítani, és képviselik ezt a szemléletű pedagógiát. Ezért is fontos az akkreditált képzésünk, ahol erre készítjük fel a jelentkezőket.

Milyen egy CSÉN-képzés, és kik jelentkezhetnek?

A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-ben adta be az igényt, és ez év szeptemberében el is fogadták a 40 órás CSÉN-akkreditációt; ezt követően, 2013 januárjában indult az első képzés Gyöngyösön, 38 fő számára. Főleg pedagógusok, védőnők, szociális munkások és szociálpedagógusok keresnek meg minket. A feladatunk, hogy felkészítsük őket a fiataloknak szóló CSÉN-órák tartására. A képzés része a konfliktuskezelési, az önismereti, a szexualitás, a veszélyek és devianciák, illetve a veszteségek kezelésének modulja is. Szakmai anyagokat, könyveket, módszertani DVD-ket is biztosítunk, melyekkel a pedagógusok a későbbiekben készülhetnek az órákra.

Ezek szerint ez egy nagyon specifikus képzés. Mennyire helyhez kötött?

A képzés az országban több helyen is elérhető, átlagosan huszonöt-harminc jelentkező szükséges az induláshoz. A CSÉN témában Budapesten egy elég komoly közösséggel dolgozunk együtt, Sárospatakon és Szegeden is van központunk, Baján pedig most indult egy csapat. Természetesen Kecskemét városát sem szabad kihagyni, ami legrégebbi centrumunk, és a CSÉN „mintavárosa”. Szeretnénk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemtől minél hamarabb más felsőoktatási intézmények is átvegyék a képzést, és egyre több pedagógus alkalmazza majd a módszereinket.

A CSÉN-képzés mellett a „Boldogabb családokért” program részeként is oktatnak pedagógusokat.

Igen, ez lényegében alapja a CSÉN-képzésnek, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 1999-től foglalkozik programszerűen a témával, melynek 2000-ben – a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán – a „Boldogabb családokért” nevet adtuk.

Már 1993 óta járjuk az iskolákat. Osztályfőnöki órákon párokban beszélünk a családi életről. Ezek az alkalmak a „családóra” nevet viselik, mely azóta is része a munkánknak. Több évig, általában négy-nyolc évig dolgozunk a gyerekekkel, akikkel havonta találkozunk. Van köztünk pedagógus, orvos, biológus, szociálpedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, könyvtáros, hitoktató és hittanár is. A szakembereknek szóló CSÉN-képzésen ilyen CSÉN-órák tartására is tréningezzük az érdeklődőket. Szeretnénk, ha egyre több munkatársunk lenne, mert az a tapasztalatunk, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy ilyen módon is megszólítsuk a fiatalokat.

Fókuszban a család
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, a Népesedési Kerekasztal CSÉN Köznevelési Munkacsoportjának vezetője, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szakmai felelőse, aki huszonhárom éve népszerűsíti a természetes családtervezést. Kezdetektől részt vesz a „Boldogabb családokért” program létrehozásában és népszerűsítésében, melynek célja, hogy egyre tudatosabbak legyenek a fiatalok a párkeresést és a gyermekvállalást illetően. A gyakorlatorientált, nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazó program évek óta országos modellként, mintaprogramként szolgál. A kecskeméti egyesület 2011-től dolgozik együtt a Népesedési Kerekasztallal, és részt vesz a CSÉN Képzési és CSÉN Köznevelési Munkacsoport munkájában is. Az OFI 2013-ban felkérte az egyesületet a CSÉN kerettanterv kidolgozásának koordinálására, mely 2013 szeptemberétől része a Nat-nak. A gyerekek mellett a csoport 2001–2011-ig a Sapientia Főiskolán, majd 2013 januárjától a Károli Gáspár Református Egyetemen felnőtteket is képez CSÉN-órák tartására és a CSÉN oktatására egy 40 órás akkreditált kurzuson.

👉 Ajánlott oldalak

Mind&Spirit blog

Dr. Domján Mihály blogja

Gyökössy Intézet

Lelkigondozói és Szupervízori szolgálat

Család.hu

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Facebook

Tekintse meg Facebook oldalunkat is!

Aktuális ⌛

Házasság Hete 2022

HÁZASSÁG HETE 2022

Egyedül nem megy… együtt könnyebb?

Esti áhítatok a házasságról | 2022. 02. 14-19. 17:00

További információ

Archívum elérhető: Krek.hu, Podcast

Imaséta "Házról-házra" | 2022. 02. 14-19. 16:00-19:00
Pódiumbeszélgetés | 2022. 02. 15. 17:00
Házasságok megáldása - Kert | 2022. 02. 20. 18:00

További információ

Archívum elérhető: Krek.hu, Podcast

Cikkeink 🧾

Család 🏡

I. Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?

Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?   A család a legfontosabb életterünk. A közeg, ahol otthon vagyunk,...

Kegyelemben bízó nevelés?

Tim Kimmel Kegyelemben bízó nevelés Szabadítsd fel a családodat! Koinónia, 2016 „Félünk Hollywoodtól, az internettől,...

Koraszülők segítői

https://www.parokia.hu/v/koraszulok-segitoi/ Mit élnek át a koraszülöttek szülei, és hogyan lehet segíteni nekik?...

Egyszerűen jobb, egyszerűen szebb, egyszerűen egészségesebb I.

EGYSZERŰEN SZEBB, EGYSZERŰEN JOBB, EGYSZERŰEN EGÉSZSÉGESEBB ÖKO-CSALÁDI ötletek őszi nagytakarításhoz (is) Nagyné...

Családi Áhítat

Mi az a CSALÁDI ÁHÍTAT? Felolvasunk egy szakaszt a Bibliából? Valaki imádkozik étkezés előtt? Beszélgetünk este a...

Kezek keresztútja

Elmélkedések a Nagyhétre – Egy kálvária

Hogyan lesz valaki családterapeuta? [2. rész]

Második rész (az első rész az értékes kommunikációról szól) Riport egy CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ELINDULÁSÁRÓL… …mert...

Hogyan lesz valaki családterapeuta?

Riport egy CSALÁDTERÁPIÁS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT létrejöttéről… A riportot két részben adjuk közre, mert olyan sok...

A család házában

A család az a közösség, amelybe minden gyermek beleszületik, ez az első közösség, amellyel kapcsolatba kerül. A család...

Házasság 💍

Hogyan segít a mediáció? III.

HOGYAN SEGÍT A MEDIÁCIÓ VÁLÁSI HELYZETBEN? Egy jogász-közvetítő szemével… Jancseczné dr. Kuczik Vera Előzmények: A...

Mit kiván a jó házasság.

A jó házasság, a békés család 12 (+1) pontja.

Házassági tippek 50 éve házasoktól

50 ÉVE HÁZASOK a tartós házasság titkáról írtak néhány jó tanácsot 😊 Beszélgess, beszélgess, beszélgess! Ezt nem lehet...

Vidám házasság

„Még a semmi is egészen mást jelent a nőknél, mint a férfiaknál.”

Házasságra felkészülés – felkészítés

Magyarországon az érvényes jogszabály szerint, 18 éves kortól automatikusan nagykorúvá válnak az emberek, mind a...

Önismeret 🔑

Megosztott bánat fele bánat…

„A MEGOSZTOTT BÁNAT – FELE BÁNAT…” tartja a mondás, valóban így van közösségeinkben? Olvassunk egy fontos gondolatsort...

Apasebek – atyai áldások

https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/ Szükségünk van az életünkre mondott igenre, ez hatalmaz fel minket...

Anyaság és karrier

https://www.youtube.com/watch?v=VNEKynOpMRM

Van hatalma rajtunk a szokásoknak? V. rész

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. V.   Joyce Meyer: JÓ...

Mi Atyánk! “Miatyánk”…

MIATYÁNK ÚRI IMA PATER NOSTER MIT JELENT NEKÜNK EZ AZ IMÁDSÁG? Amikor egy kórház liftjére nézek, mely szüntelen forog,...

Van 15 másodperced?

Egy könyv margójára: Anselm Grün: Csendből bontakozó élet

A család együttélésének művészete

Virginia Satir könyvéből vett idézetek: A CSALÁD EGYÜTTÉLÉSÉNEK MŰVÉSZETE

Antoine de Saint – Exupéry: Fohász

“Taníts meg a kis lépések művészetére!”

Böjti Gondolatok I.

Egy facebook bejegyzéssel együtt gondolkodva. Mit is jelent Krisztus kereszthalála? Mit jelent, hogy átszegezték? Mit...

Egy Teáscsésze Története

Egy diavetítés egy Teáscsészéről

Hogyan tudunk megbocsátani?

„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont...

Önbizalom a mindennapokhoz

Az önbizalom egy olyan hit és erő, amelyet részben hozhatunk otthonról, részben pedig magunknak kell azt felépítenünk....

Gyermekek 🐣

Szokások hatalma VI.: érzelmi szokások

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról VI.   Joyce Meyer: JÓ...

Szokások hatalma III.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. III.   Joyce Meyer: JÓ...

Így szeresd gyermekedet!

Kedves lelkipásztorunktól tanultuk: Így szeresd gyermekedet!   Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s...

Gyerekzűrök

A gyermeknevelés nem mindig könnyű feladat a szülők számára. E csodálatos hivatás az örömök mellett sokszor magában...

Kamaszok 🤳

Mi van a keretben?

https://www.youtube.com/watch?v=rtPseIpj318

Ami segíthet a kamaszoknál

AMI SEGÍTHET KAMASZOKNÁL: az aktív figyelem Egy család volt nálam, amikor a 12 éves gyerek elmondta, hogy egyik éjjel...

Nevelés ✋

Mi a nagyszülő szerepe? II.

Mi a nagyszülők szerepe az unokák életében?   Kettéválasztanám a kérdést. Mi lenne a szerepe a nagyszülőknek, és...

Van hatalma rajtunk a szokásoknak? IV.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. IV.   Joyce Meyer: JÓ...

Szokások hatalma II.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. II.   Joyce Meyer: JÓ...

Van hatalma a szokásoknak rajtunk?

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. I. Joyce Meyer: JÓ SZOKÁSOK...

KÉK Nevelés – Szülők Szombatja

Időpontok, témák Miért fontos, hogy a gyerekek rendezett kapcsolatban legyenek az értük felelős felnőttekkel? Miért...

Kezek keresztútja

Elmélkedések a Nagyhétre – Egy kálvária

Könyvajánló 📖

Könyvek a házasság-építésre

https://www.konyves.hu/termekkategoria/csalad-es-kapcsolat/parkapcsolat/

Az ajándék – könyvajánló

Az ajándék - 12 életmentő lecke Edith Eva Eger Libri könyvkiadó, 2020.   A döntés című sikerkönyv szerzőjének új,...

A család ereje

Gordon Neufeld – Máté Gábor: A család ereje Ragaszkodjunk gyermekeinkhez! Libri, Budapest, 2014 . Dr. Máté Gábor és...

Gondolatok elvitelre – könyvajánló

Gondolatok elvitelre EGY PSZICHOLÓGUS TANÁCSAI NEM CSAK KARANTÉNRA KÖNYVAJÁNLÓ  Reményre és kipróbált bölcsességekre...

Hétköznapi rituálék

Anselm Grün ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK, amelyek megszépítik az életünket Jel kiadó, 2016. Anselm Grün német bencés szerzetes,...

Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei

Hogyan gyógyíthatjuk meg az elérhetetlen, elutasító vagy én-központú szülők okozta lelki sebeinket?

NÁRCIZMUS – NÉPBETEGSÉG?

NÁRCIZMUS - NÉPBETEGSÉG? BÁNKI GYÖRGY: A LEGNAGYSZERŰBB KÖNYV A NÁRCIZMUSRÓL   Egy új fogalom épül be lassan a...

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Hiánypótló könyvvel jelentkezett Orvos-Tóth Noémi, melyben áttekinthetjük a tágabb családi rendszer hatását mindennapi működésünkre. Hogyan befolyásol minket a mai napig, hogy hányadik gyereknek születtünk a családba, vagy hogy milyen elvárásaik voltak a szüleinknek? Milyen családi mintázatok jelennek meg ismétlődően az életünkben? Hogyan ismerhetjük meg a sorsunk öröklött jellemzőit? Könyvajánlónk.

Együtt és nemcsak mellette

Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás – szeretetkapcsolataink, házasságápolás Ki ne akarna boldogan, békében, szeretetben...

Szeretet és tisztelet

SZÜLŐKNEK Dr. Emerson Eggerichs Szeretet és tisztelet a családban A sikeres gyermeknevelés legfontosabb kulcsa „A...

Bárhová mész, ott vagy

A könyvajánlót messzebbről kezdeném. Pár éve Svédországban, az utcákat járva döbbenten álltam meg a könyvesboltok...

Bizalompedagógia

A nevelés az élet szolgálata.

Felnövekedni újra

Hogyan válhatunk jó szüleivé gyermekeinknek és saját magunknak

Válj bölcsebb szülővé!

Gyermeknevelési könyvek és idézetek a mindennapokhoz

Nicholas Carr: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet?

Az elmúlt évben az a kellemetlen érzésem támadt, hogy valaki, vagy valami megbabrálta az agyamat, átstruktúrálta a neurális hálózatot és átprogramozta a memóriát…

Uzsalyné Pécsi Rita: Ma a szeretetnek más arca van

UZSALYNÉ PÉCSI RITA: MA A SZERETETNEK MÁS ARCA VAN Kulcs a muzsikához kiadó, Pécs, 2010 Ajánló: A szerző rendkívüli...

Örökölt családminták – Mark Wolynn

A könyv beszédes idézettel kezd: „Aki kifelé figyel, álmodik, aki belefé figyel, felébred.” C.G. Jung Valahogy így....

Gary Chapman & Ross Campbell: Gyermekekre hangolva

Szinte mindegy, hogy Gary Chapman családterapeuta melyik könyvéből azonosítjuk be saját és családtagjaink...

Gyökössy Endre: Életápolás

Egy jó könyv beszélget veled. Egy jó könyv csendben megvárja, ha leteszed, ha újraolvasod, ha csak úgy gondolatokba...

Riport 🎤

Akikre fel lehet nézni

Példaképek, akikre fel lehet nézni Hegedűs Bence 2021. június 20. Amíg az anyák napja már az 1920-as évek végétől...

Már óvodás kortól…

Egy református óvoda - mely szólhatna sok más egyházi óvodáról is. Miért is jó egy egyházi intézmény? Olvassuk a...

A szó elszáll – a seb megmarad (riport)

A szó elszáll, a seb megmarad Interjú Tapolyai Emőkével A szó elszáll, az írás megmarad – tartja a mondás. Sokszor...

A nagyszülőség ajándék – a nagyszülők ajándékai 1.

https://www.csalad.hu/csaladban-elni/egymasra-tamaszkodo-cserepek-a-hazteton-avagy-nagyszulok-a-csalad-eleteben Az...

Hogyan lesz valaki családterapeuta? [2. rész]

Második rész (az első rész az értékes kommunikációról szól) Riport egy CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ELINDULÁSÁRÓL… …mert...

Hogyan lesz valaki családterapeuta?

Riport egy CSALÁDTERÁPIÁS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT létrejöttéről… A riportot két részben adjuk közre, mert olyan sok...

a Lelkesítő csapat 

Dr. Domján Mihály

Dr. Domján Mihály bemutatkozása

Fodorné Ablonczy Margit (Mitka)

Fodorné Ablonczy Margit bemutatkozása

Hostyánszki Gabriella

Mentálhigiénés segítő szakemberként dolgozom a kecskeméti kórház Perinatális Intenzív Centrumában. Diplomás ápolóként...

Leskovics-Ortelli Andrea

Tanácsadó szakpszichológus és három gyermek édesanyja vagyok. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán...

Sipos Zsolt

Sipos Zsolt vagyok, erdélyi gyökerekkel rendelkező lelkigondozó (pasztorálpszichológus), valamint pár- és...

T. Kabai Virág

T. Kabai Virág bemutatkozása

Telekesné Pető Szilvia

Telekesné  Pető Szilvia vagyok, pedagógus, megoldásfókuszú mediátor, pár-és családterapeuta jelölt, két gyermek...

Varjúné Legát Katalin

Varjúné Legát Katalin bemutatkozása.

Mi az, hogy LelkesítŐ?

Kecskeméten a LelkesítŐ Ökumenikus Családterápiás Műhely elkötelezte magát, hogy keresztyén értékek mentén vállaljon családterápiát.

Korábbi cikkeink

Archív felvételek

Tekintse meg az előadásokról, alkalmakról készült felvételeket itt:

Facebook

Tekintse meg Facebook oldalunkat is!