loader image

LelkesítŐ.hu

Ökumenikus Családterápiás Műhely

A gyógyítás, a beteljesülés és a szabadság abból a képességünkből ered, hogy meg tudjuk választani, miként válaszoljunk mindarra, amit az élet hoz (…) és belőle célt nyerjünk.

Edith Eva Eger

Minden héten valami új 📹 📰 🎶

Függőségekről szakemberként

https://telex.hu/eletmod/2022/11/01/mate-gabor-fuggoseg-drog-alkohol-trauma-stressz-betegsegek?rtm_source=system&rtm_medium=email&rtm_campaign=fuggoseg-sorozat&rtm_content=46

Ezer nemzedéken át…

Ezer nemzedéken át
Hegedűs Bence 2023. január 3.
Isten irgalma ad esélyt a lelkészeknek a családokkal való foglalkozásra és az, hogy Isten nemzedékek folyamatában gondolkodik, amelyben felkínálja az irgalom, a gyógyulás lehetőségét – mondja Fodorné Ablonczy Margit, a Családpasztoráció című könyv szerzője. A lelkipásztor doktori disszertációját szerkesztette át könyv formába, amellyel szolgatársainak kíván segíteni a rájuk bízott családok kapcsolatainak újragondolásában.

Van közös nevezője a teológiának és a családterápiának?

Még ma is sokszor érzem úgy, hogy a pszichológia és a teológia kerítéssel vannak szétválasztva egymástól. Azokat a lelkészeket, akik pszichológiával kezdenek foglalkozni, elítélik lelkésztársaik, s a pszichológusok közül is jó néhányan. De ugyanez igaz fordítva is: azokat a pszichológusokat, akik nyitnak a teológia felé, a szakma nem veszi komolyan. Én onnan indulok ki, hogy maga a Biblia családszempontú. Isten megteremtette a férfit és a nőt, tehát eleve kapcsolatba teremtette őket, így jött létre az első család, és ettől kezdve az egész Biblia egyfajta családtörténet. A teológia és a családterápia egyik közös alapja lehet a második parancsolat indoklása, amelyben Isten így szól: „Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem.” Az a családterápia tapasztalata is, hogy a családi minták, titkok, terhek öröklődnek, továbbadódnak valamilyen formában. Ezek a családi terhek befolyásolják, hogy mitől félek, mit utálok, de sokszor azt is, milyen hivatást választok. A parancsolat folytatásában azonban kiderül az is, hogy Isten nemcsak felelőssé tette a szülőket a gyermekeikért, hanem lehetőségeket is megnyitott: „De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat.” (2Móz 20,4b) Ez az irgalom ad hihetetlen esélyt – ezer nemzedék távlatában! – a lelkészeknek a családokkal való foglalkozásra, hogy Isten minden nemzedéknek újra és újra felkínálja az irgalom, a gyógyulás lehetőségét. Ez egyben a kazuáliák áldássá formálható tere lehet.

A kazuáliák olyan istentiszteletek, amelyek nem az egyházi évhez kapcsolódnak, hanem különféle ünnepekhez és eseményekhez, ilyen a konfirmáció, esküvő, keresztelő, temetés.

Milyen helyzetben vannak a magyar családok?

Magyarországon szinte az összes család hordoz valamilyen terhet: triplán tekertek minket az elmúlt 150 év alatt, először jobbra, aztán balra, majd újra jobbra, és ez minden családban többszörös fájdalmat hozott. Kibeszéletlen fájdalmak, titkok, a bizalmatlanság, megosztottság szakította szét és fordította egymással szembe a családok nemzedékeit évtizedeken át. Ezek a traumák ott vannak az örökségünkben úgy, hogy ezekről az elmúlt időkben sem lehetett őszintén beszélni sem egyházi, sem világi szinteken. Mindenhol sok a rendezetlen számla.

Fodorné Ablonczy Margit
Fodorné Ablonczy Margit, a Családpasztoráció című könyv szerzője
Fotó: Bazánth Ivola

Tud-e, és ha igen, milyen megoldást adhat ezekre a generációkon át hordozott traumákra egy lelkipásztor?

Különleges helyzetben vannak, sokat tehetnek a családokért a lelkészek, mert egyszerre találkoznak az egész családdal a kazuális eseményeken a gyülekezet háromnemzedékes közösségében. Ez egyetlen más szakmában sincs így, még a családterapeuták többsége sem találkozik egész családokkal, csak a család egy részével. Pedig egy válás esetében legtöbbször nem is csupán a két fél között van meg nem értés. A párterápiás foglalkozásba minimum a szüleiket is be kellene vonni – vagy még a nagyszülőket is –, ugyanis nagyrészt az előző két nemzedék problémái felfedezhetők fel a válások leggyakoribb okai között. Ezért írom azt a könyvben, hogy a jegyesbeszélgetések során, amikor az ott felmerült témákon elkezdenek gondolkodni a házasulandók, lehetőleg látogassák meg a családtagokat. Így köszönte meg valaki utólag, hogy emiatt el kellett mennie a nagymamájához. És a nagymama végre el tudta mondani valakinek a családi traumát, amellyel eddig ő sem tudott mit kezdeni, nem tudta előhozni, csak hordozta magában. Ez a lehetőség: az újra felvett kapcsolati szálak rendeződése a családban.

Miért különlegesek a kazuális alkalmak, és miért alkalmasak arra, hogy rendezzék a családi kapcsolatokat, mint ahogy azt a könyv alcíme is mondja?

A keresztelés, az esküvő és a temetés azok a kazuális alkalmak, amelyekre végül leszűkítettem a könyvet. Ezek olyan történések, amelyek jelentős családi változásokat hoznak. Amikor megszületik egy gyermek, minden megváltozik a családban: az egymásra figyelő férj és feleség teljesen új szerepbe kerül: apa és anya lesz. Megváltozik a felelősség, és beindul az egész mechanizmus, amely az eredeti családokból jön. Ki mit vár a gyermektől? De a szülők szerepe is megváltozik: nagyszülők lesznek. A lelkész persze szorítkozhat arra, hogy az ő dolga csak az, hogy kereszteljen, azaz a sákramentum kiszolgáltatására. De kihagyott lehetőség nem leülni beszélgetni az egész családdal, akikkel a fogadalmukról, azaz a keresztyén nevelésről is beszélhet. A kereszteléskor megismert családból a gyermek jó eséllyel nem az óvodában vagy az iskolában találkozik először a keresztyénséggel, hanem a gyülekezetben. Hiszen a református iskolarendszer alapja az, hogy gyermekeket keresztelünk, egyébként nem lenne felhatalmazásunk iskolákat fenntartani. A családban gondolkodást minden kazuália magában hordozza, ezért ezt a látásmódot és ezt a beszélgetéstechnikát meg kellene tanulniuk a lelkészeknek.

Fodorné Ablonczy Margit református lelkész, pedagógus, kontextuális lelkigondozó, családterapeuta, a KRE HTK adjunktusa. Személyes és szakmai életútján hagyatékként viszi tovább édesapjának, Ablonczy Dánielnek a református lelkipásztorkodás és teológia iránti, valamint édesanyjának, Kiss Margitnak a tanítás és pedagógia iránti elkötelezettségét. Meggyőződése szerint a nemzedéki kapcsolatok gyógyulása által válhat a gyülekezet a családok családjává, krisztocentrikus közösséggé.

A bemutatón Németh Dávid professzor hiánypótló, szemléletformáló műnek nevezte a könyvet, amelynek minden lelkipásztor polcán ott lenne a helye. Miben más ez a szemlélet?

Abban, hogy ezek a kazuális események nem a templomban kezdődnek és nem is zárulnak le az ámen kimondása után. A keresztelés, az esküvő és a temetés nem egyszeri történés. Találkozással, beszélgetéssel, közös felkészüléssel állhatunk csak oda a fogadalomtételre és a hitvallás kimondására. De folytatásnak is kell lennie a liturgikus esemény után. Nem a családterápia szemléletmódját kívánom beépíteni a lelkészek képzési rendjébe, hanem a családteológiát. A könyv spirális rendben íródott, többször visszatérnek a témák más és más nézőpontból, de célja elsősorban preventív jellegű. Szerintem az edukáció és a prevenció a fontos, mert gyógyítani sokkal nehezebb, mint megelőzni. A családszemléletben egy emberről nem önmagában gondolkodom, hanem mint olyanról, aki egy család rendszerében nőtt fel, ott él. Ott élheti meg a hitét, ott változhat meg Isten irgalmát megismerve.

A könyv inkább tankönyv vagy kézikönyv, milyen helyzetekre kínál megoldást?

Ahogy korábban jeleztem, a családok állapota ma nem egyszerű. Lehetnek olyan helyzetek, amelyekkel a lelkész nem fog tudni mit kezdeni, nem látja át, nem tudja megállapítani, honnan ered a probléma. A lelkészeknek ezért érdemes más szakemberekkel közösen dolgozni. A könyv inkább a megértést, a hídépítést szolgálja az emberekkel foglalkozó tudományok között, hitvallásosan összefogni a magyar családokért. Olyan tankönyv, amely folytatást kíván: lelkésztovábbképzésben, lelkészi műhelyekben a gyülekezeti gyakorlat segítését.

A Családpasztoráció című könyv
A Családpasztoráció című könyv
Fotó: Sebestyén László

Külön fejezet foglalkozik a könyvben a lelkipásztorokkal, az ő családjukkal. Miért?

A lelkész is ember, ő is családba érkezett, nem a mennyből leszállt szent, aki soha nem téved és nem ront el semmit. Ő is hordozza magán a saját családja három-négy nemzedékének minden terhét. Ez a szembesülés maguknak a lelkészeknek is lényeges, mert viselik a felhatalmazás jelét, de az ember ott van a palást alatt. Másrészt szerettem volna egy kis bátorítást, vigasztalást adni a lelkészeknek, hiszen nem könnyű az „üvegfalak” mögött élni.

A könyv előszavából kiderül, hogy annak anyaga eredetileg doktori disszertáció. Már akkor is könyvként gondolt rá?

Igen. Az ember hatvanévesen nem szokott doktorálni, viszont én azt gondoltam, hogy a kutatások, az előttem járók példája, tanúságtétele és a saját élettapasztalataim is erre vezetnek, ebből mások is tanulhatnak. Miközben otthon vagyok a saját családom történéseiben, mások családjait is megismerhettem. Alapvetően az volt a célom már a családterápiás és a kontextuális lelkigondozói képzés során is, hogy mindezeket érdemes lenne egyházi szempontból megismerni mindenkinek. Nekem kellett csaknem negyven év ahhoz, hogy megérjen bennem a téma: mi is a családpasztoráció. Remélem, a könyv olvasóinak is tudok ebben segíteni.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!

Ezer nemzedéken át…

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/ezer-nemzedeken-at/

👉 Ajánlott oldalak

Mind&Spirit blog

Dr. Domján Mihály blogja

Gyökössy Intézet

Lelkigondozói és Szupervízori szolgálat

Család.hu

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Facebook

Tekintse meg Facebook oldalunkat is!

Aktuális ⌛

Házasság Hete 2023

Házasság Hete 2023

Archív felvételek elérhetők:

Facebook események:

Cikkeink 🧾

Család 🏡

I. Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?

Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?   A család a legfontosabb életterünk. A közeg, ahol otthon vagyunk,...

Kegyelemben bízó nevelés?

Tim Kimmel Kegyelemben bízó nevelés Szabadítsd fel a családodat! Koinónia, 2016 „Félünk Hollywoodtól, az internettől,...

Koraszülők segítői

https://www.parokia.hu/v/koraszulok-segitoi/ Mit élnek át a koraszülöttek szülei, és hogyan lehet segíteni nekik?...

Egyszerűen jobb, egyszerűen szebb, egyszerűen egészségesebb I.

EGYSZERŰEN SZEBB, EGYSZERŰEN JOBB, EGYSZERŰEN EGÉSZSÉGESEBB ÖKO-CSALÁDI ötletek őszi nagytakarításhoz (is) Nagyné...

Családi Áhítat

Mi az a CSALÁDI ÁHÍTAT? Felolvasunk egy szakaszt a Bibliából? Valaki imádkozik étkezés előtt? Beszélgetünk este a...

Kezek keresztútja

Elmélkedések a Nagyhétre – Egy kálvária

Hogyan lesz valaki családterapeuta? [2. rész]

Második rész (az első rész az értékes kommunikációról szól) Riport egy CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ELINDULÁSÁRÓL… …mert...

Hogyan lesz valaki családterapeuta?

Riport egy CSALÁDTERÁPIÁS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT létrejöttéről… A riportot két részben adjuk közre, mert olyan sok...

A család házában

A család az a közösség, amelybe minden gyermek beleszületik, ez az első közösség, amellyel kapcsolatba kerül. A család...

Házasság 💍

Hogyan segít a mediáció? III.

HOGYAN SEGÍT A MEDIÁCIÓ VÁLÁSI HELYZETBEN? Egy jogász-közvetítő szemével… Jancseczné dr. Kuczik Vera Előzmények: A...

Mit kiván a jó házasság.

A jó házasság, a békés család 12 (+1) pontja.

Házassági tippek 50 éve házasoktól

50 ÉVE HÁZASOK a tartós házasság titkáról írtak néhány jó tanácsot 😊 Beszélgess, beszélgess, beszélgess! Ezt nem lehet...

Vidám házasság

„Még a semmi is egészen mást jelent a nőknél, mint a férfiaknál.”

Házasságra felkészülés – felkészítés

Magyarországon az érvényes jogszabály szerint, 18 éves kortól automatikusan nagykorúvá válnak az emberek, mind a...

Önismeret 🔑

Megosztott bánat fele bánat…

„A MEGOSZTOTT BÁNAT – FELE BÁNAT…” tartja a mondás, valóban így van közösségeinkben? Olvassunk egy fontos gondolatsort...

Apasebek – atyai áldások

https://www.parokia.hu/v/apasebek-es-atyai-aldasok/ Szükségünk van az életünkre mondott igenre, ez hatalmaz fel minket...

Anyaság és karrier

https://www.youtube.com/watch?v=VNEKynOpMRM

Van hatalma rajtunk a szokásoknak? V. rész

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. V.   Joyce Meyer: JÓ...

Mi Atyánk! „Miatyánk”…

MIATYÁNK ÚRI IMA PATER NOSTER MIT JELENT NEKÜNK EZ AZ IMÁDSÁG? Amikor egy kórház liftjére nézek, mely szüntelen forog,...

Van 15 másodperced?

Egy könyv margójára: Anselm Grün: Csendből bontakozó élet

A család együttélésének művészete

Virginia Satir könyvéből vett idézetek: A CSALÁD EGYÜTTÉLÉSÉNEK MŰVÉSZETE

Antoine de Saint – Exupéry: Fohász

„Taníts meg a kis lépések művészetére!”

Böjti Gondolatok I.

Egy facebook bejegyzéssel együtt gondolkodva. Mit is jelent Krisztus kereszthalála? Mit jelent, hogy átszegezték? Mit...

Egy Teáscsésze Története

Egy diavetítés egy Teáscsészéről

Hogyan tudunk megbocsátani?

„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont...

Önbizalom a mindennapokhoz

Az önbizalom egy olyan hit és erő, amelyet részben hozhatunk otthonról, részben pedig magunknak kell azt felépítenünk....

Gyermekek 🐣

Mese: Az internet olyan, mint egy pocsolya…

https://www.youtube.com/watch?v=_pOtMZZ1vZQ

Szokások hatalma VI.: érzelmi szokások

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról VI.   Joyce Meyer: JÓ...

Szokások hatalma III.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. III.   Joyce Meyer: JÓ...

Így szeresd gyermekedet!

Kedves lelkipásztorunktól tanultuk: Így szeresd gyermekedet!   Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s...

Gyerekzűrök

A gyermeknevelés nem mindig könnyű feladat a szülők számára. E csodálatos hivatás az örömök mellett sokszor magában...

Kamaszok 🤳

Mi van a keretben?

https://www.youtube.com/watch?v=rtPseIpj318

Ami segíthet a kamaszoknál

AMI SEGÍTHET KAMASZOKNÁL: az aktív figyelem Egy család volt nálam, amikor a 12 éves gyerek elmondta, hogy egyik éjjel...

Nevelés ✋

Mi a nagyszülő szerepe? II.

Mi a nagyszülők szerepe az unokák életében?   Kettéválasztanám a kérdést. Mi lenne a szerepe a nagyszülőknek, és...

Van hatalma rajtunk a szokásoknak? IV.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. IV.   Joyce Meyer: JÓ...

Szokások hatalma II.

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. II.   Joyce Meyer: JÓ...

Van hatalma a szokásoknak rajtunk?

VAN HATALMA RAJTUNK A SZOKÁSOKNAK? Cikksorozat a nevelésről, mint szokások kialakításáról. I. Joyce Meyer: JÓ SZOKÁSOK...

KÉK Nevelés – Szülők Szombatja

Időpontok, témák Miért fontos, hogy a gyerekek rendezett kapcsolatban legyenek az értük felelős felnőttekkel? Miért...

Kezek keresztútja

Elmélkedések a Nagyhétre – Egy kálvária

Könyvajánló 📖

Könyvek a házasság-építésre

https://www.konyves.hu/termekkategoria/csalad-es-kapcsolat/parkapcsolat/

Az ajándék – könyvajánló

Az ajándék - 12 életmentő lecke Edith Eva Eger Libri könyvkiadó, 2020.   A döntés című sikerkönyv szerzőjének új,...

A család ereje

Gordon Neufeld – Máté Gábor: A család ereje Ragaszkodjunk gyermekeinkhez! Libri, Budapest, 2014 . Dr. Máté Gábor és...

Gondolatok elvitelre – könyvajánló

Gondolatok elvitelre EGY PSZICHOLÓGUS TANÁCSAI NEM CSAK KARANTÉNRA KÖNYVAJÁNLÓ  Reményre és kipróbált bölcsességekre...

Hétköznapi rituálék

Anselm Grün ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK, amelyek megszépítik az életünket Jel kiadó, 2016. Anselm Grün német bencés szerzetes,...

Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei

Hogyan gyógyíthatjuk meg az elérhetetlen, elutasító vagy én-központú szülők okozta lelki sebeinket?

NÁRCIZMUS – NÉPBETEGSÉG?

NÁRCIZMUS - NÉPBETEGSÉG? BÁNKI GYÖRGY: A LEGNAGYSZERŰBB KÖNYV A NÁRCIZMUSRÓL   Egy új fogalom épül be lassan a...

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Hiánypótló könyvvel jelentkezett Orvos-Tóth Noémi, melyben áttekinthetjük a tágabb családi rendszer hatását mindennapi működésünkre. Hogyan befolyásol minket a mai napig, hogy hányadik gyereknek születtünk a családba, vagy hogy milyen elvárásaik voltak a szüleinknek? Milyen családi mintázatok jelennek meg ismétlődően az életünkben? Hogyan ismerhetjük meg a sorsunk öröklött jellemzőit? Könyvajánlónk.

Együtt és nemcsak mellette

Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás – szeretetkapcsolataink, házasságápolás Ki ne akarna boldogan, békében, szeretetben...

Szeretet és tisztelet

SZÜLŐKNEK Dr. Emerson Eggerichs Szeretet és tisztelet a családban A sikeres gyermeknevelés legfontosabb kulcsa „A...

Bárhová mész, ott vagy

A könyvajánlót messzebbről kezdeném. Pár éve Svédországban, az utcákat járva döbbenten álltam meg a könyvesboltok...

Bizalompedagógia

A nevelés az élet szolgálata.

Felnövekedni újra

Hogyan válhatunk jó szüleivé gyermekeinknek és saját magunknak

Válj bölcsebb szülővé!

Gyermeknevelési könyvek és idézetek a mindennapokhoz

Nicholas Carr: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet?

Az elmúlt évben az a kellemetlen érzésem támadt, hogy valaki, vagy valami megbabrálta az agyamat, átstruktúrálta a neurális hálózatot és átprogramozta a memóriát…

Uzsalyné Pécsi Rita: Ma a szeretetnek más arca van

UZSALYNÉ PÉCSI RITA: MA A SZERETETNEK MÁS ARCA VAN Kulcs a muzsikához kiadó, Pécs, 2010 Ajánló: A szerző rendkívüli...

Örökölt családminták – Mark Wolynn

A könyv beszédes idézettel kezd: „Aki kifelé figyel, álmodik, aki belefé figyel, felébred.” C.G. Jung Valahogy így....

Gary Chapman & Ross Campbell: Gyermekekre hangolva

Szinte mindegy, hogy Gary Chapman családterapeuta melyik könyvéből azonosítjuk be saját és családtagjaink...

Gyökössy Endre: Életápolás

Egy jó könyv beszélget veled. Egy jó könyv csendben megvárja, ha leteszed, ha újraolvasod, ha csak úgy gondolatokba...

Riport 🎤

Akikre fel lehet nézni

Példaképek, akikre fel lehet nézni Hegedűs Bence 2021. június 20. Amíg az anyák napja már az 1920-as évek végétől...

Már óvodás kortól…

Egy református óvoda - mely szólhatna sok más egyházi óvodáról is. Miért is jó egy egyházi intézmény? Olvassuk a...

A szó elszáll – a seb megmarad (riport)

A szó elszáll, a seb megmarad Interjú Tapolyai Emőkével A szó elszáll, az írás megmarad – tartja a mondás. Sokszor...

A nagyszülőség ajándék – a nagyszülők ajándékai 1.

https://www.csalad.hu/csaladban-elni/egymasra-tamaszkodo-cserepek-a-hazteton-avagy-nagyszulok-a-csalad-eleteben Az...

Hogyan lesz valaki családterapeuta? [2. rész]

Második rész (az első rész az értékes kommunikációról szól) Riport egy CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ELINDULÁSÁRÓL… …mert...

Hogyan lesz valaki családterapeuta?

Riport egy CSALÁDTERÁPIÁS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT létrejöttéről… A riportot két részben adjuk közre, mert olyan sok...

a Lelkesítő csapat 

Dr. Domján Mihály

Dr. Domján Mihály bemutatkozása

Fodorné Ablonczy Margit (Mitka)

Fodorné Ablonczy Margit bemutatkozása

Hostyánszki Gabriella

Mentálhigiénés segítő szakemberként dolgozom a kecskeméti kórház Perinatális Intenzív Centrumában. Diplomás ápolóként...

Leskovics-Ortelli Andrea

Tanácsadó szakpszichológus és három gyermek édesanyja vagyok. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán...

Marosi Tímea

Marosi Tímea pszichológus, drámatanár és négy felnőtt gyermek édesanyja vagyok. Tanácsadó szakirányon végeztem,...

Sipos Zsolt

Sipos Zsolt vagyok, erdélyi gyökerekkel rendelkező lelkigondozó (pasztorálpszichológus), valamint pár- és...

T. Kabai Virág

T. Kabai Virág bemutatkozása

Varjúné Legát Katalin

Varjúné Legát Katalin bemutatkozása.

Mi az, hogy LelkesítŐ?

Kecskeméten a LelkesítŐ Ökumenikus Családterápiás Műhely elkötelezte magát, hogy keresztyén értékek mentén vállaljon családterápiát.

Korábbi cikkeink

Archív felvételek

Tekintse meg az előadásokról, alkalmakról készült felvételeket itt:

Facebook

Tekintse meg Facebook oldalunkat is!