Időpontok, témák

Szept. 21: A szülői hatalom forrása 🎞 ARCHÍV 🎞

Miért fontos, hogy a gyerekek rendezett kapcsolatban legyenek az értük felelős felnőttekkel?

Miért nem hallgatnak ránk a gyerekek?

Mi teszi könnyűvé a gyermek nevelését?

Hogy hatalmaz fel a nevelésre a gyermek kötődése?

Mi történik, amikor valaki természetes hatalom nélkül, pozícióból vagy erőből próbál nevelni?

Mi a különbség a természetes és az erővel szerzett hatalom között?

Okt. 12: A társas kapcsolódás gyökerei 🎞 ARCHÍV 🎞


Hogy lehet egyre mélyebb és nyitottabb a gyermek szülőhöz fűződő kapcsolata?

A gyermeki kötődés hat fejlődési szakasza az első hat életévben

Mi akadályozhat meg egy gyermeket abban, hogy a szülővel egyre mélyebb kötődésbe essen?

Sebezhetőség és védekezés – miért hátrál ki egy gyermek a kapcsolatból?

Miért és hogyan óvd a gyermekeid érző szívét?

Miért ne elkülönítő (szeparációs) módszerekkel fegyelmezz?

Hogy orvosolhatod a gyerekek szeparációs problémáit?

.

Nov. 9: Ne ronts ajtóstól a házba! 🎞 ARCHÍV 🎞

Mielőtt a gyermeket irányítani kezded, ébreszd fel a kötődését és vond újra függő kapcsolatba

Hogyan teremthesz olyan biztonságot nyújtó (függő-gondoskodó) kapcsolatot, amelyben hatni tudsz a gyermekeidre, ők pedig nyugalmat találnak és fejlődni tudnak?

Miért fontos minden távollét után és minden kérés előtt újra kötődésbe vonni a gyermeket?

Az irányítás előtti kapcsolódás elve

Miért előbbre való a jó kapcsolat, mint a civilizált viselkedés?

Hogy kormányozd a kapcsolat hajóját “viharban”, amikor a gyerek felidegesít, és magadon sem tudsz uralkodni?

Mikor van a nevelésre alkalmas pillanat?

Min érdemes változtatnod, hogy a parancsokat osztogató, követelődző és dirigálós “alfa” gyermek is engedje magát vezetni? Hogy tudod őt is függő-gondoskodó kapcsolatba vonni?

2020. Jan. 11: Amikor a kortársakból vetélytársak lesznek🎞 ARCHÍV 🎞

A kötődés sötét oldala és az egészséges szocializáció

Mit jelent, hogy a kisgyermek szégyenlős, visszahúzódó, azaz tartózkodó az idegenekkel szemben?

Miért érzi úgy a nagyobb gyermek, hogy választania kell a szülők és a barátok között?

Segíti-e vagy hátráltatja a gyermek fejlődését a felnőttekről való leválás és az átkötődés a kortársakba?

Miért jönnek létre a rivális kötődések, és miről lehet felismerni?

Mit tehetsz, hogy az önállósuló, szárnyait próbálgató serdülő ne ellened vívja a szabadságharcát, és ne épp akkor zárkózzon el előled, amikor alapértékeket keres és életreszóló döntéseket kell hoznia?

A társadalmi lénnyé válás mesterterve

A közösség megtartó ereje: építs “kötődő falut” a családod köré!

Feb. 8: Hidalj át minden szakadékot! - Archív Hamarosan
A kicsik és az éretlenek nem tudnak magukon uralkodni, ezért felelősségre vonás helyett a felelősség vállalását tekintsd a feladatodnak; távolodás helyett a hídépítést!

Hogy lehet visszahódítani a mások nyomába szegődött (kortárs-orientált, digitális világba zárkózó) kamaszt?

Mit tehetsz, hogy a szükséges távollétek ne idegenítsék el tőled a kisgyermeket?

Mit tehetsz a biztonságot nyújtó (függő-gondoskodó) kapcsolat helyreállításáért?

Miért fontos éreztetned vele, hogy a szeretetedért nem kell megdolgoznia?

Miért kerüld gondosan napjaink bevett szeparációs nevelési módszereit?

Rendszer és korlátok segítségével is gondoskodj a kapcsolat és a szabad játékidő védelméről!

Védd a gyermek érző szívét és ne élj vissza a sebezhetőségével!

Márc. 14: Düh és agresszió
Hogy kezeld a feszültséget és a támadó indulatokat anélkül, hogy rongálnád a kapcsolatot?

Mitől gurulnak be a kicsik és az éretlenek? Mi indít valakit támadásra? A frusztráció, a kötődés és az éretlenség szerepe az agresszív viselkedésben

Az indulatszabályozás első csírái és az önfegyelem kibontakozása

Hogy lehet az erőszakos megnyilvánulásokat megelőzni?

Hogy lehet a frusztrációt jobb útra terelni?

Merre távozhat a méreg úgy, hogy senkinek se ártson?

Az indulatok árnyékszéke, az elengedés könnyes útja és a jótékony belső konfliktus

Mit tehetsz a gyermek hisztirohamaival és dühkitöréseivel?

Hogy kezeld a saját indulataidat?

Ápr. 18: Az ellenkezés természetrajza
Engedetlenség: mit láss benne és mit kezdj vele?

Mi az oka, hogy a gyermek csak azért se azt csinálja, amit mondasz?

Mi a különbség a kényszerű akaratosság és az erős akarat között?

Mit jelez a zsigeri ellenkezés a fejlődés különböző szakaszaiban?

Az ösztönös ellenállás kiváltó okai és rendeltetése (nemcsak gyerekeknél)

Hogy lehet a kapcsolat rongálása nélkül hatástalanítani a gyermek ellenakaratát?

Hogyan az ellenakarat szelét a kötődés vitorlájába fogni?

Máj. 16: A kapcsolatra nézve is biztonságos fegyelmezés

A büntetés, a fenyítés és a fegyelmezés fogalomkörének tisztázása

Mi a fegyelmezés és miért van rá szükség?

Ki a felelős a gyermek tetteiért? Mikor felelősségre vonható a gyermek?

Hogyan pótoljuk a következmények belátásának hiányát a kicsiknél és az éretleneknél?

A külső kontroll eszközei ott, ahol még nem fejlődött ki az önkontroll képessége

Jún. 13: Az érést elősegítő nevelés munkája
Mindenki megnő, de nem mindenki nő fel. Minden kisbaba az érett emberré válás tervprogramjával születik, mégsem mindenkiből lesz érett, virágzó és gyümölcstermő felnőtt, teljes ember. A biztonságot nyújtó kapcsolat fenntartása és az érző szív megóvása az alap; a sérülékeny fejlődési folyamatok támogatása pedig az a munka, amellyel a gyermek előrehaladását segítjük a fejlődés útján.

Hogy lehet neveléssel támogatni az élet nehézségeihez való rugalmas alkalmazkodás érési folyamatát, amelynek során a gyermek idővel találékony, teherbíró, és talpra állni képes felnőtté válik? Hogyan mondj nemet nyugodtan és határozottan? Hogyan korlátozz úgy, hogy ne rongáld a kapcsolatot? Mit érdemes tenned minden alkalommal, amikor a gyermek tombol, hisztizik, küzd valamiért, de hiába, mert nem teljesülhet az akarata? Ez a “mesterfogás” nagy segítségedre lehet a 2-3 évesed hisztis dühkitörései alkalmával is, és a veszteségek, kudarcok és csalódások idején is minden életkorban.

Hogy lehet neveléssel támogatni az integrált társas lénnyé válás érési folyamatát, amelynek során a gyermek idővel az indulatait szabályozni képes, kiegyensúlyozott és másokkal is törődni képes felnőtté válik? Hogyan segítheted elő az önuralom és a másokra való odafigyelés képességét a csak az itt és mostot ismerő, önközpontú és első felindulásai által vezérelt gyermekben?

Hogy lehet neveléssel támogatni az önállósulás érési folyamatát, amelynek során a gyermek idővel másoktól függetlenül is életképes, belülről vezérelt és felelősséggel cselekvő felnőtté válik? E folyamat gyümölcse az is, hogy az ember tetteit a saját szándéka vezérli és képessé válik áldozatot hozva dolgozni a céljaiért. Hogy tudod felébreszteni a cselekvőképesség érzetét a gyermekedben? Hogy tudod a vitorládba fogni a jószándék szelét a gyermek motiválatlansága vagy felelőtlensége miatti mérgelődés helyett?