T. Kabai Virág vagyok, a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti diakónusa. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem diakónus és hittanoktató végzettséget. 2005-ben a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Szociális és Család-lelkigondozó szakán, valamint ugyanitt 2013-ban szociális munka mesterképzésben szereztem további okleveleket. 2011 óta külsős oktatóként veszek részt a mentálhigiénés szakemberek képzésében. 2013 óta folyamatosan dolgozom a gyülekezetünk által szervezett gyászfeldolgozó csoportban.