Egy facebook bejegyzéssel együtt gondolkodva. Mit is jelent Krisztus kereszthalála? Mit jelent, hogy átszegezték?
Mit élhetünk meg egy úrvacsora alatt?
Mennyire szimbólum ez, mennyire valóság?

A bejegyzés személyes és ezért minket is megállít, akik olvassuk.
A továbbadás a lehetőséget szolgálja, hogy még többen elgondolkodhassanak rajta.

„Nemrégiben a Nemzeti Színházban láthattam a Csíksomlyói passiót.
Igen megrendítő és felemelő volt, mert kertelés nélkül választás elé állított.

A darabban van egy jelenet, amikor Krisztus szerzi az úrvacsorát. Azon meglágyult a szívem.
Az ugyanis református úrvacsora volt. Egy nagy kehely és egy nagy, négy-öt kilós kenyér, amolyan régi, házilag kelesztett kenyér.
(Vittem én is még gyerekkoromban a sütödébe afféle megkelt kenyeret.)

Nos, amikor az Úr Jézus a tanítványokkal megszerzette az utolsó vacsorát, és elhangzottak a szereztetés igéi, a passiójáték szerint megjelent a Sátán, és ezt a nagy kenyeret egy nagy szöggel keresztülverte. Döngve beleverte az asztalba.

Kenyérbe nem verünk szöget, nem alázzuk meg.

Ez az én testem – mondja Jézus. És egyszerre csak ez a szó, hogy “megszegte” a kenyeret és azt mondta: ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ott megjelent előttük a maga megalázottságában, általverve a kereszt szögeivel.

Megrendítő jelenet volt, s újra kezdtem érteni az úrvacsora lényegét; mit jelent az, hogy átszegezték Őt.”

(A posztot dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, a Református Egyház Zsinatának elnöke tette ki oldalára.)
(Kép: Nemzeti Színház)