1. Család a bíróságon – mi segíthet?

 

EGY BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐ GONDOLATAI

Szükségszerű-e, hogy ha már válásra kerül a sor, hogy egy hosszú évekig tartó, pénzt, időt és energiát nem kímélő bírósági peres eljáráson is keresztülmenjenek a felek?

A tapasztalat azt mutatja, hogy nem, erre pedig valódi megoldást kínál a bírósági mediáció, más néven bírósági közvetítés.

Bírósági mediációról akkor beszélünk, amikor a házasfelek (vagy egyéb ügyfelek) perben állnak egymással. Ez lehet tipikusan házassági bontóper, vagy akár szülői felügyeleti jog rendezése iránti per. A felek jogvitájuk békés rendezése érdekében kérhetik a per halasztását vagy szünetelését és közösen, vagy az egyik fél kérelmére bírósági közvetítőhöz fordulhatnak. A bírósági közvetítők jogászok; bírák, bírósági titkárok vagy nyugállományba helyezett bírák.

Az eljárás alapvetően önkéntes, azonban a bíróság azt bizonyos esetekben kötelezővé is teheti, ha úgy látja, hogy a felek a szülői felügyeleti jog rendezése körében esetleg megegyezhetnek. Fontos tudni, hogy maga a bírósági közvetítés díj és illetékmentes.

A bírósági közvetítő – mint minden mediátor – eljárása során pártatlan, semleges, egyik fél érdekeit sem képviseli.

Az eljárásban való részvétel önkéntes és a jövőre koncentrál. Az eljárásban nem a múltbeli sérelmeken van a hangsúly, hanem a jövőbeni megállapodás kereteinek a kidolgozásán. A mediátort titoktartás köti és végig őrzi pártatlanságát az eljárás alatt. A mediátor az eljárás folyamán a konfliktus kezelésére koncentrál, elsődleges feladata, hogy megteremtse az atmoszférát, melyben a tárgyalási stratégiák kialakíthatóak. A mediátor a tárgyalást vezeti, az esetleges indulatokat kezeli, s lehetősége szerint semlegesbe fordítja. A bírósági közvetítő sem tanácsot, sem megoldási javaslatokat nem ad. Eljárása során segít a feleknek, hogy érdekeik közös pontjait megtalálják, majd ezek kidolgozása mentén létrejöhessen a megállapodás. Az eljárás akkor sikeres, ha a megállapodás mind két fél számára megelégedéssel szolgál, mindkét fél nyertesnek érzi magát.

A mediációban kötött egyezség azután bevihető a perbe, a bíróság azt a következő tárgyaláson végzéssel jóváhagyja, így az egyezség ítélet hatályúvá válik, a per befejeződhet.

 

(következő héten folytatjuk)

Jancseczné dr. Kuczik Vera

jogász – bírósági közvetítő (mediátor)