1. Család konfliktushelyzetben – mi segíthet?

 

A család a legfontosabb életterünk. A közeg, ahol otthon vagyunk, ahová hazamegyünk. Egymást szerető emberek közössége. De vajon egy családban az emberek mindig megértik egymást? Elegendő a szeretet és a tisztelet, ami összeköti őket?

Mit tehetünk, ha nem értünk szót, ha bizonyos viták újra és újra fellángolnak, ha nem jutunk egyről a kettőre és csatatérré válik az otthonunk?

Ekkor jöhet szóba a mediáció, mint lehetőség. Mikor alkalmazhatjuk és hogyan?

Először tisztázzuk, mi is a konfliktus?

A Wikipédia szótár fogalom meghatározása szerint a konfliktus (latin confligo3 „összevet, összecsap, megütközik, perlekedik”) egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg (Szekszárdi 1995, 1996). Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését, vagy értékrendjük különböző.[1]

Ha megfigyeljük a definíciót láthatjuk, hogy már a meghatározás magában rejti a megoldási lehetőséget. A feladatunk, hogy kiválasszuk azt a kommunikációs stratégiát, konfliktuskezelési módszert, amely a megoldáshoz vezet. Nos ez lenne, a mediáció, más néven közvetítés.

A mediáció szó a latin „mediare” (középen állni) szóból származik. Lényege, hogy a szembenálló felek között egy harmadik, pártatlan, semleges fél közvetít és megfelelő konfliktuskezelési módszereket használva segít nekik megegyezésre jutni. A mediátor nem foglal állást, az eljárás folyamán nem dönt. Nagyon fontos, hogy nem kompromisszumkeresésről van szó, hanem valamennyi érdek, szükséglet, érzés, nézet, vélemény feltárásáról, ezek átbeszéléséről, átkeretezéséről és egy valamennyi részt vevő fél számára megnyugtató, megelégedéssel szolgáló megegyezés kialakításáról. A mediáció célja a konfliktus olyan megoldása, amelyben mindkét fél nyertesnek érezheti magát.

Bármikor előfordulhat, hogy kommunikációs rés keletkezik, a házasfelek, egyéb családtagok nem értik meg egymást. Ilyenkor érdemes – a probléma kibeszélése és nem szőnyeg alá söprése érdekében – mediátorhoz azaz, közvetítőhöz fordulni. A mediátor segíthet megérteni egymást, megtalálni a közös érdekeket, a közös utat, s konszenzusra találni az adott problémában.

A mediációban való részvétel önkéntes, a mediátort pedig titoktartás köti az eljárás folyamán a tudomására jutott információkat illetően.

(következő héten folytatjuk)

Jancseczné dr. Kuczik Vera

jogász – bírósági közvetítő